پست الکترونیکی امن - آلمان

امنیت، سرعت، کیفیت و امکانات عالی

EMAIL-LCDE01
 • 10 تعداد ایمیل
 • 1GB فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • cPanel کنترل پنل
 • Dovecot سرویس دهنده
 • Cloud Linux سیستم عامل
 • آلمان سرور
EMAIL-LCDE02
 • 50 تعداد ایمیل
 • 5GB فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • cPanel کنترل پنل
 • Dovecot سرویس دهنده
 • Cloud Linux سیستم عامل
 • آلمان سرور
EMAIL-LCDE03
 • 100 تعداد ایمیل
 • 10GB فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • cPanel کنترل پنل
 • Dovecot سرویس دهنده
 • Cloud Linux سیستم عامل
 • آلمان سرور
EMAIL-WWDE01
 • 10 تعداد ایمیل
 • 1GB فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • WebSitePanel کنترل پنل
 • Exchange 2013 سرویس دهنده
 • Windows Server 2012 R2 سیستم عامل
EMAIL-WWDE02
 • 50 تعداد ایمیل
 • 5GB فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • WebSitePanel کنترل پنل
 • Exchange 2013 سرویس دهنده
 • Windows Server 2012 R2 سیستم عامل
EMAIL-WWDE03
 • 100 تعداد ایمیل
 • 10GB فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • WebSitePanel کنترل پنل
 • Exchange 2013 سرویس دهنده
 • Windows Server 2012 R2 سیستم عامل

Powered by WHMCompleteSolution