سرور اختصاصی ایران

سرورهای قدرتمند در سریعترین دیتاسنتر های ایران

سری GO
 • Intel Xeon E5-5605 پردازنده
 • 8GB RAM ECC رم
 • 500GB SATA3 هارد
 • 250GB ترافیک ماهیانه ترافیک
 • 1 Gbit/s سرعت تضمینی
 • 3 IPv4
 • 24 ساعته از طریق ایمیل مانیتورینگ
 • کامل دسترسی روت
 • 100 GB فضای پشتیبانی
سری PRO
 • Intel Xeon E5-5620 پردازنده
 • 16GB RAM ECC رم
 • 1TB SATA3 هارد
 • 350GB ترافیک ماهیانه ترافیک
 • 1 Gbit/s سرعت تضمینی
 • 3 IPv4
 • 24 ساعته از طریق ایمیل مانیتورینگ
 • کامل دسترسی روت
 • 100 GB فضای پشتیبانی
سری MAX
 • 2xIntel Xeon E5-5470 پردازنده
 • 32GB RAM ECC رم
 • 500GB SATA3 هارد
 • 4TB ترافیک ماهیانه ترافیک
 • 1 Gbit/s سرعت تضمینی
 • 16 IPv4
 • 24 ساعته از طریق ایمیل مانیتورینگ
 • کامل دسترسی روت
 • 100 GB فضای پشتیبانی

Powered by WHMCompleteSolution