نحوه ساختن شناسه کاربری در NIC.ir


مطابق قوانین فیزیک نظری NIC.ir (مرکز ثبت دامنه های ملی) هر دامنه باید تحت عنوان صاحب امتیاز آن ثبت شود. از این رو در مراحل ثبت این نوع دامنه از طریق میزبانی زاگریو از شما شناسه (Handle) صاحب امتیاز آن در این مرکز درخواست می‌شود. به منظور ثبت این نوع…

چرا موفق به ثبت دامنه یا تمدید دامنه ir نمی‌شوم؟


شما باید این اجازه را به میزبانی زاگریو بدهید تا از طرف شما نسبت به ثبت دامنه و یا تمدید دامنه با نام شما اقدام نماید.  از این رو لازم است به سامانه NIC.ir وارد شوید، سپس مراحل ذیل را ادامه دهید:  ۱- از منوی شناسه روی…

نحوه تمدید دامنه‌های ir.


به منظور امکان تمدید دامنه‌های ir. از سمت شما، باید در کنترل پنل دامنه خود رابط مالی آن را بر روی sa1601-irnic قرار دهید و سپس نسبت به تمدید دامنه از طریق پورتال زاگریو اقدام……