آموزش phpMyAdmin در cPanel


با استفاده از نرم‌افزار phpMyAdmin می‌توانیم پایگاه داده‌های MySQL را مدیریت کنیم. قدم اول: برای دسترسی به این گزینه وارد cPanel می‌شویم و از قسمت Databases روی گزینه phpMyAdmin کلیک می‌کنیم. قدم دوم: بعد از ورود به صفحه phpMyAdmin پنجره‌ای مطابق…