Backup ویندوز سرور و ارسال ایمیل پس از اتمام Backup

در گذشته که بوسیله نوار بک آپ تهیه می کردند، خیلی راحت زمان تکمیل بک آپ را متوجه می شدند چون نوار از دستگاه خارج می شد. بسیاری از مشتریان فعلی که با استفاده از دستگاه های USB بک آپ میگیرند، لازم است بصورت دوره ای دستگاه های USB را خارج کنند و مجددا USB های جدید جایگزین کنند.عموما این موضوع به این دلیل که قبل از اتمام بک آپ، USB را از دستگاه خارج می کنند هنگامی که بک آپ کامل سرور درحال تهیه است ، باعث قطع شدن بک آپ و ایجاد مشکل می شود.
یکی از این گونه مشتریان از ما درخواست کردند هنگامی که بک آپ سرور تکمیل می شود یک ایمیل برایش ارسال شود که به این وسیله متوجه شوند که بک آپ به اتمام رسیده و دستگاهی که بک آپ بر روی آن گرفته می شود را خارج کنند. سرویس بک آپ ویندوز سرور بصورت پیش فرض اینکار را انجام نمی دهد، به همین دلیل ما دو کار بصورت برنامه ریزی شده با استفاده از اسکریپت های پاورشل انجام میدهیم که موفقیت یا عدم موفقیت در تهیه بک آپ را بصورت ایمیل ارسال نمایند.
با استفاده از Notepad یک اسکریپت Powershell ایجاد کنید و آنرا با عنوان ‘EmailBackupResults.ps1’ در سرور ذخیره کنید. شما نیاز دارید که متغییرها را متناسب پیکربندی خود تغییر دهید.


# Set up variables $SmtpServer = "192.168.1.1" $SmtpPort = 25 $FromEmail = "admin-email-address" $ToEmail = "recipient-email-address" $OutputFile = "C:BackupEmailBackupResults.txt" # Create backup results file add-pssnapin windows.serverbackup $NextBackup = Get-Date (Get-WBSummary | select "NextBackupTime" | ft -hide | out-string) $LastBackup = (Get-Date $NextBackup) - (New-TimeSpan -day 1) Get-WinEvent -LogName "Microsoft-Windows-Backup" | Where {$_.timecreated -ge $LastBackup} | Sort-Object TimeCreated | Format-Table TimeCreated, Message -AutoSize -Wrap | Out-File $OutputFile # Construct and send email $SmtpClient = new-object system.net.mail.smtpClient $Msg = new-object Net.Mail.MailMessage $SmtpClient.host = $SmtpServer $SmtpClient.Port = $SmtpPort $computer = gc env:computername $Msg.From = $FromEmail $Msg.To.Add($ToEmail) $Msg.Subject = "## Backup Complete on " +$Computer +" ##" $Msg.Body = "The backup for " +$Computer+" has completed. Please see the attached file for backup results." $Msg.Attachments.Add($OutputFile) $SmtpClient.Send($Msg)
در ادامه شما نیاز دارید یک scheduled task ایجاد کنید که اسکریپت Powershell را که شما ایجاد کرده اید را راه اندازی می کند. EmailBackupResults task به دو محرک پیکربندی شده که در شکل زیر نشان داده شده است، نیاز دارد.رویداد 4 یک بک آپ موفق را نشان می دهد و رویداد 5 یک بک آپ را نشان می دهد که failed شده است.
برای انجام این کار برنامه powershell.exe با یک دستور با آرگومانهای “& C:BackupEmailEmailBackupResults.ps1” شروع می شود.
شما نیاز دارید که آرگومانهای خود را برای مطابقت با محلی که اسکریپت را ذخیره کرده اید تغییر دهید.


اکنون ، بک آپ شما که به زودی کامل می شود(با موفقیت یا شکست) و به آدرس ایمیلی که در اسکریپت پیکربندی وارد کردید یک ایمیل تاییدیه ارسال می شود که بک آپ به اتمام رسیده است.یک فایل متنی هم همراه ایمیل می باشد که شامل نتایج بک آپ می باشد.
همچنین ممکن است شما نیاز به پیکربندی یک Mail server داشته باشید که ایمیل های ناشناس را از آدرس IP سرور بک آپ قبول می کند.

آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟


 چاپ این مقاله

خوانده شده

تنظیم گواهینامه امنیتی SSL برای Remote Desktop

اگر شما هم می خواهید زمانی که به سرور مورد نظر خود ریموت می زند، با اخطار گواهی نامه امنیتی مواجه...

اسکریپت powershell برای فشرده سازی فایلهای VHDX

این اسکریپت شامل یک تابع به نام Compact-VHDX است که می توان با استفاده از آن سایز دیسک های VHDX...

نحوه LoadBalance کردن IP ها برای ایمیل های ارسالی توسط Exchange

در این آموزش به شما نحوه Load Balance کردن آدرس IP های خروجی (IP ارسال ایمیل) در Microsoft...

ده ویژگی سیستم عامل Microsoft Nano Server

  1-    Nano Server چیست؟ Nano Server یک نسخه مقایسه ای  headless از Windows Server می باشد که...

آموزش نصب Windows Server 2016 - Core Mode

در این آموزش نحوه نصب ویندوز سرور 2016 نسخه Core  را به شما آموزش می دهیم. به دلیل عدم وجود رابط...

Powered by WHMCompleteSolution