تنظیم گواهینامه امنیتی SSL برای Remote Desktop

اگر شما هم می خواهید زمانی که به سرور مورد نظر خود ریموت می زند، با اخطار گواهی نامه امنیتی مواجه نشوید و از آن مهمتر از ارتباط به سیستم مورد نظر خود اطمینان حاصل نمائید، می توانید به مطالعه این آموزش به هدف خود دست یابید.

ابتدا لازم است متناسب با نامه FQDN سرور و یا کلاینت خود یک گواهینامه امنیتی دریافت کنید. روش دریافت این گواهینامه در این مقاله درج نشده است اما در هر زمان می توانید با تماس با ما نسبت به دریافت راهنمایی اقدام نمائید و یا از راه ساده تری به نام Google استفاده کنید!

پس از تهیه گواهینامه امنیتی و نصب آن در مخزن کامپبوتر:


با استفاده از دستور پاورشل زیر یا مطابق تصویر Thumbprint را آن را به دست آورید:
Get-ChildItem Cert:\LocalMachine\My

125-setup-ssl-for-rdp-2
سپس با استفاده از دستور زیر نسبت به تغییر آن اقدام نمائید:
wmic /namespace:\\root\cimv2\TerminalServices PATH Win32_TSGeneralSetting Set SSLCertificateSHA1Hash="THUMBPRINT"

بجای THUMBPRINT مقدار دریافت شده را قرار دهید:
wmic /namespace:\\root\cimv2\TerminalServices PATH Win32_TSGeneralSetting Set SSLCertificateSHA1Hash="817CFA9F16AC22CB85B61B6AEE25153B3EC5DCC6"

پس از آن سیستم خود را یکبار ریستارت کنید، حالا گواهینامه امنیتی مورد نظر شما فعال شده است.

این دستور مقدار زیر را در Registry تغییر می دهد:

Registry path: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\WinStations\RDP-Tcp Value name: SSLCertificateSHA1Hash Value type: REG_BINARY Value data: certificate thumbprint
 

آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟


 چاپ این مقاله

خوانده شده

ده ویژگی سیستم عامل Microsoft Nano Server

  1-    Nano Server چیست؟ Nano Server یک نسخه مقایسه ای  headless از Windows Server می باشد که...

آموزش نصب Windows Server 2012 - Core Mode - بخش اول

در این آموزش نحوه نصب ویندوز سرور 2012 نسخه Core - بخش اول را به شما آموزش می دهیم.به دلیل عدم...

نحوه LoadBalance کردن IP ها برای ایمیل های ارسالی توسط Exchange

در این آموزش به شما نحوه Load Balance کردن آدرس IP های خروجی (IP ارسال ایمیل) در Microsoft...

اتصال به SQL Server با استفاده از SQL Managment Studio

نرم افزار SQL Server Management Studio و با به اختصار SSMS یک محیط یکپارچه برای مدیریت، اعمال...

آموزش نصب Windows Server 2016 - Core Mode

در این آموزش نحوه نصب ویندوز سرور 2016 نسخه Core  را به شما آموزش می دهیم. به دلیل عدم وجود رابط...

Powered by WHMCompleteSolution