اسکریپت powershell برای فشرده سازی فایلهای VHDX

این اسکریپت شامل یک تابع به نام Compact-VHDX است که می توان با استفاده از آن سایز دیسک های VHDX را که بصورت Dynamic تعریف شده اند و بیشتر از فضای واقعی درون آنها را اشغال کرده اند را کاهش داد.

فایل VHDX می بایست حتما در ابتدا غیرفعال یا dismount شود تا این اسکریپت بتواند به آن دسترسی داشته باشد.

برای استفاده فایل زیر را از گالری Technet دریافت نمائید و مطابق راهنمای فراهم شده به شرح ذیل از آن استفاده نمائید.

https://gallery.technet.microsoft.com/scriptcenter/Powershell-Script-to-ae5c00ba/file/126931/1/Compact-VHDX.rar

 

دریافت راهنما:

Help Compact-VHDX -Full

 

مثال:

Compact-VHDX -VHDXPath D:\Dynamic1.vhdx -SDelete .\sdelete.exe

 

 

راهنما:


NAME
    Compact-VHDX
   
SYNOPSIS
    Function to remove unused space in Dynamic VHDX file
   
SYNTAX
    Compact-VHDX [-VHDXPath]  [-SDelete]  [[-LogFile] ] [-WhatIf] [-Confirm] []
   
DESCRIPTION
    Function is designed to work on Dynamic VHDX files - not Fixed.
   
    To reduce size of Fixed VHDX file convert it to dynamic first then use this function.
    For example:
      Dismount-VHD -DiskNumber 13 -Confirm:$false
      Convert-VHD -Path 'd:\Fixed1.vhdx' -DestinationPath 'd:\Dynamic2.vhdx' -VHDType Dynamic
    Where '13' is the disk number as shown in Disk Management/Computer Management.
   
    Before using this script, empty space on the VHDX disk first by deleting un-needed and
    temporary files, and emptying the recycle bin
 
PARAMETERS
    -VHDXPath
        Path to VHDX file
       
        Required?                    true
        Position?                    1
        Default value               
        Accept pipeline input?       true (ByValue, ByPropertyName)
        Accept wildcard characters?  false
       
    -SDelete
        Path to the SDelete.exe tool.
        The tool is bundled with this script for ease of use. It can be downloaded from
        http://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/bb897443.aspx
       
        Required?                    true
        Position?                    2
        Default value                .\SDelete.exe
        Accept pipeline input?       false
        Accept wildcard characters?  false
       
    -LogFile
       
        Required?                    false
        Position?                    3
        Default value                ".\Compact-VHDX-$(Get-Date -format yyyyMMdd_hhmmsstt).txt"
        Accept pipeline input?       false
        Accept wildcard characters?  false
       
    -WhatIf []
       
        Required?                    false
        Position?                    named
        Default value               
        Accept pipeline input?       false
        Accept wildcard characters?  false
       
    -Confirm []
       
        Required?                    false
        Position?                    named
        Default value               
        Accept pipeline input?       false
        Accept wildcard characters?  false
       
   
        This cmdlet supports the common parameters: Verbose, Debug,
        ErrorAction, ErrorVariable, WarningAction, WarningVariable,
        OutBuffer, PipelineVariable, and OutVariable. For more information, see
        about_CommonParameters (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=113216).
   
NOTES
        Function by Sam Boutros
        v1.0 - 10/12/2014
   
    -------------------------- EXAMPLE 1 --------------------------
   
    C:\ZAGRIO.COM\PS>Compact-VHDX -VHDXPath D:\Dynamic1.vhdx -SDelete .\sdelete.exe
   
RELATED LINKS
    https://superwidgets.wordpress.com/category/powershell/
    https://www.zagrio.com/
 
 

آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟


 چاپ این مقاله

خوانده شده

تنظیم SSL Perfect Forward Secrecy و TLS 1.2 برای IIS توسط PowerShell

با استفاده از اسکریپت زیر می توانید بر روی IIS نسخه های 7.5/8.0/8.5/10 و سیستم عامل های ویندوز...

راه اندازی سرور Reverse Proxy برای Skype for Business 2015 با استفاده از Microsoft IIS ARR 3.0

راه اندازی سرور Reverse Proxy برای Skype for Business 2015  با استفاده از Microsoft IIS ARR 3.0...

آموزش نصب Windows Server 2012 - Core Mode - بخش اول

در این آموزش نحوه نصب ویندوز سرور 2012 نسخه Core - بخش اول را به شما آموزش می دهیم.به دلیل عدم...

Backup ویندوز سرور و ارسال ایمیل پس از اتمام Backup

در گذشته که بوسیله نوار بک آپ تهیه می کردند، خیلی راحت زمان تکمیل بک آپ را متوجه می شدند چون نوار...

ده ویژگی سیستم عامل Microsoft Nano Server

  1-    Nano Server چیست؟ Nano Server یک نسخه مقایسه ای  headless از Windows Server می باشد که...

Powered by WHMCompleteSolution