اسکریپت powershell برای فشرده سازی فایلهای VHDX

این اسکریپت شامل یک تابع به نام Compact-VHDX است که می توان با استفاده از آن سایز دیسک های VHDX را که بصورت Dynamic تعریف شده اند و بیشتر از فضای واقعی درون آنها را اشغال کرده اند را کاهش داد.

فایل VHDX می بایست حتما در ابتدا غیرفعال یا dismount شود تا این اسکریپت بتواند به آن دسترسی داشته باشد.

برای استفاده فایل زیر را از گالری Technet دریافت نمائید و مطابق راهنمای فراهم شده به شرح ذیل از آن استفاده نمائید.

https://gallery.technet.microsoft.com/scriptcenter/Powershell-Script-to-ae5c00ba/file/126931/1/Compact-VHDX.rar

 

دریافت راهنما:

Help Compact-VHDX -Full

 

مثال:

Compact-VHDX -VHDXPath D:\Dynamic1.vhdx -SDelete .\sdelete.exe

 

 

راهنما:


NAME
    Compact-VHDX
   
SYNOPSIS
    Function to remove unused space in Dynamic VHDX file
   
SYNTAX
    Compact-VHDX [-VHDXPath]  [-SDelete]  [[-LogFile] ] [-WhatIf] [-Confirm] []
   
DESCRIPTION
    Function is designed to work on Dynamic VHDX files - not Fixed.
   
    To reduce size of Fixed VHDX file convert it to dynamic first then use this function.
    For example:
      Dismount-VHD -DiskNumber 13 -Confirm:$false
      Convert-VHD -Path 'd:\Fixed1.vhdx' -DestinationPath 'd:\Dynamic2.vhdx' -VHDType Dynamic
    Where '13' is the disk number as shown in Disk Management/Computer Management.
   
    Before using this script, empty space on the VHDX disk first by deleting un-needed and
    temporary files, and emptying the recycle bin
 
PARAMETERS
    -VHDXPath
        Path to VHDX file
       
        Required?                    true
        Position?                    1
        Default value               
        Accept pipeline input?       true (ByValue, ByPropertyName)
        Accept wildcard characters?  false
       
    -SDelete
        Path to the SDelete.exe tool.
        The tool is bundled with this script for ease of use. It can be downloaded from
        http://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/bb897443.aspx
       
        Required?                    true
        Position?                    2
        Default value                .\SDelete.exe
        Accept pipeline input?       false
        Accept wildcard characters?  false
       
    -LogFile
       
        Required?                    false
        Position?                    3
        Default value                ".\Compact-VHDX-$(Get-Date -format yyyyMMdd_hhmmsstt).txt"
        Accept pipeline input?       false
        Accept wildcard characters?  false
       
    -WhatIf []
       
        Required?                    false
        Position?                    named
        Default value               
        Accept pipeline input?       false
        Accept wildcard characters?  false
       
    -Confirm []
       
        Required?                    false
        Position?                    named
        Default value               
        Accept pipeline input?       false
        Accept wildcard characters?  false
       
   
        This cmdlet supports the common parameters: Verbose, Debug,
        ErrorAction, ErrorVariable, WarningAction, WarningVariable,
        OutBuffer, PipelineVariable, and OutVariable. For more information, see
        about_CommonParameters (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=113216).
   
NOTES
        Function by Sam Boutros
        v1.0 - 10/12/2014
   
    -------------------------- EXAMPLE 1 --------------------------
   
    C:\ZAGRIO.COM\PS>Compact-VHDX -VHDXPath D:\Dynamic1.vhdx -SDelete .\sdelete.exe
   
RELATED LINKS
    https://superwidgets.wordpress.com/category/powershell/
    https://www.zagrio.com/
 
 

آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟


 چاپ این مقاله

خوانده شده

فعال سازی و تنظیم IIS Remote Management توسط PowerShell - مدیریت IIS از راه دور

مدیریت سرورهای وب – IIS از طریق GUI در صورتی که دسترسی به سرور داشته باشید بسیار ساده است، اما...

تنظیم گواهینامه امنیتی SSL برای Remote Desktop

اگر شما هم می خواهید زمانی که به سرور مورد نظر خود ریموت می زند، با اخطار گواهی نامه امنیتی مواجه...

اتصال امن به MSSQL Server توسط SQL Management Studio

اتصال به SQL Server با استفاده از SQL Managment Studio بصورت پیش فرض امن نمی باشد. برای داشتن یک...

آموزش نصب و استفاده از Windows PowerShell Web Access

Windows PowerShell® Web Access که اولین بار در ویندوز سرور 2012 ارائه شد، بعنوان دروازه...

تنظیم SSL Perfect Forward Secrecy و TLS 1.2 برای IIS توسط PowerShell

با استفاده از اسکریپت زیر می توانید بر روی IIS نسخه های 7.5/8.0/8.5/10 و سیستم عامل های ویندوز...

Powered by WHMCompleteSolution