میزبانی وب لینوکس cPanel - ایران

امنیت، سرعت، کیفیت و امکانات عالی

LC-IR01
 • 100 مگابایت فضا
 • 1000 مگابایت پهنای باند
 • 1 وب سایت
LC-IR02
 • 200 مگابایت فضا
 • 2000 مگابایت پهنای باند
 • 1 وب سایت
LC-IR03
 • 300 مگابایت فضا
 • 3000 مگابایت پهنای باند
 • 1 وب سایت
LC-IR04
 • 500 مگابایت فضا
 • 5000 مگابایت پهنای باند
 • 5 وب سایت
LC-IR05
 • 700 مگابایت فضا
 • 7000 مگابایت پهنای باند
 • 5 وب سایت
LC-IR06
 • 1000 مگابایت فضا
 • 10000 مگابایت پهنای باند
 • 5 وب سایت
LC-IR07
 • 3000 مگابایت فضا
 • 30000 مگابایت پهنای باند
 • 10 وب سایت
LC-IR08
 • 5000 مگابایت فضا
 • 50000 مگابایت پهنای باند
 • 10 وب سایت
LC-IR09
 • 10000 مگابایت فضا
 • 100000 مگابایت پهنای باند
 • 10 وب سایت
LC-IR10
 • 20000 مگابایت فضا
 • 200000 مگابایت پهنای باند
 • نامحدود وب سایت
LC-IR11
 • 30000 مگابایت فضا
 • 300000 مگابایت پهنای باند
 • نامحدود وب سایت
LC-IR12
 • 40000 مگابایت فضا
 • 400000 مگابایت پهنای باند
 • نامحدود وب سایت

Powered by WHMCompleteSolution