میزبانی وب لینوکس cPanel - ایران

امنیت، سرعت، کیفیت و امکانات عالی

Mercury
 • فضا 300MB
 • پهنای باند 3GB
 • وب سایت 1
 • ir. دامنه رایگان
Venus
 • فضا 750MB
 • پهنای باند 7500MB
 • وب سایت 1
 • ir. دامنه رایگان
Earth
 • فضا 1500MB
 • پهنای باند 15GB
 • وب سایت 1
 • ir. دامنه رایگان
Mars
 • فضا 3GB
 • پهنای باند 30GB
 • وب سایت 2
 • ir. دامنه رایگان
Jupiter
 • فضا 6GB
 • پهنای باند 60GB
 • وب سایت 4
 • ir. دامنه رایگان
Saturn
 • فضا 9GB
 • پهنای باند 90GB
 • وب سایت 6
 • ir. دامنه رایگان
Uranus
 • فضا 15GB
 • پهنای باند 150GB
 • وب سایت 10
 • ir. دامنه رایگان
Neptune
 • فضا 21GB
 • پهنای باند 210GB
 • وب سایت 14
 • ir. دامنه رایگان
Pluto
 • فضا 30GB
 • پهنای باند 300GB
 • وب سایت 20
 • ir. دامنه رایگان

Powered by WHMCompleteSolution