هاست با فضای بالا - Download / Backup

با قابلیت اجرای اسکریپت

DW-DE01 16 موجود است
 • 100 گیگابایت فضا
 • 1 ترابایت پهنای باند
 • نامحدود وب سایت
 • نامحدود دسترسی FTP
 • 1GB/s سرعت تضمینی
DW-DE02 4 موجود است
 • 500 گیگابایت فضا
 • 2 ترابایت پهنای باند
 • نامحدود وب سایت
 • نامحدود دسترسی FTP
 • 1GB/s سرعت تضمینی
DW-DE03 5 موجود است
 • 1 ترابایت فضا
 • 5 ترابایت پهنای باند
 • نامحدود وب سایت
 • نامحدود دسترسی FTP
 • 1GB/s سرعت تضمینی
DW-DE04 3 موجود است
 • 2 ترابایت فضا
 • 10 ترابایت پهنای باند
 • نامحدود وب سایت
 • نامحدود دسترسی FTP
 • 1GB/s سرعت تضمینی
DW-DE05 2 موجود است
 • 5 ترابایت فضا
 • 15 ترابایت پهنای باند
 • نامحدود وب سایت
 • نامحدود دسترسی FTP
 • 1GB/s سرعت تضمینی
DW-DE06 3 موجود است
 • 10 ترابایت فضا
 • 20 ترابایت پهنای باند
 • نامحدود وب سایت
 • نامحدود دسترسی FTP
 • 1GB/s سرعت تضمینی

Powered by WHMCompleteSolution