میزبانی ویندوز SolidCP

امنیت، سرعت، کیفیت، امکانات و پشتیبانی عالی

Mercury
 • 300MB فضا
 • 3GB پهنای باند
 • 1 وب سایت
 • دامنه رایگان ir.
Venus
 • 750MB فضا
 • 7500MB پهنای باند
 • 1 وب سایت
 • دامنه رایگان ir.
Earth
 • 1500MB فضا
 • 15GB پهنای باند
 • 1 وب سایت
 • دامنه رایگان ir.
Mars
 • 3GB فضا
 • 30GB پهنای باند
 • 2 وب سایت
 • دامنه رایگان ir.
Jupiter
 • 6GB فضا
 • 60GB پهنای باند
 • 4 وب سایت
 • دامنه رایگان ir.
Saturn
 • 9GB فضا
 • 90GB پهنای باند
 • 6 وب سایت
 • دامنه رایگان ir.
Uranus
 • 15GB فضا
 • 150GB پهنای باند
 • 10 وب سایت
 • دامنه رایگان ir.
Neptune
 • 21GB فضا
 • 210GB پهنای باند
 • 14 وب سایت
 • دامنه رایگان ir.
Pluto
 • 30GB فضا
 • 300GB پهنای باند
 • 20 وب سایت
 • دامنه رایگان ir.

Powered by WHMCompleteSolution