نمایندگی ویندوز ایران - SolidCP

کیفیت برتر سرویس و پشتیبانی حرفه ای

WRS-IR01

NS های اختصاصی

 • 5 گیگابایت فضا
 • 50 گیگابایت پهنای باند
WRS-IR02

NS های اختصاصی

 • 10 گیگابایت فضا
 • 100 گیگابایت پهنای باند
WRS-IR03

NS های اختصاصی

 • 20 گیگابایت فضا
 • 200 گیگابایت پهنای باند
WRS-IR04

NS های اختصاصی

 • 30 گیگابایت فضا
 • 300 گیگابایت پهنای باند
WRS-IR05

NS های اختصاصی

 • 40 گیگابایت فضا
 • 400 گیگابایت پهنای باند
WRS-IR06

NS های اختصاصی

 • 50 گیگابایت فضا
 • 500 گیگابایت پهنای باند

Powered by WHMCompleteSolution