نمایندگی ویندوز ایران - SolidCP

کیفیت برتر سرویس و پشتیبانی حرفه ای

WRS-IR01

NS های اختصاصی

 • فضا 5 گیگابایت
 • پهنای باند 50 گیگابایت
WRS-IR02

NS های اختصاصی

 • فضا 10 گیگابایت
 • پهنای باند 100 گیگابایت
WRS-IR03

NS های اختصاصی

 • فضا 20 گیگابایت
 • پهنای باند 200 گیگابایت
WRS-IR04

NS های اختصاصی

 • فضا 30 گیگابایت
 • پهنای باند 300 گیگابایت
WRS-IR05

NS های اختصاصی

 • فضا 40 گیگابایت
 • پهنای باند 400 گیگابایت
WRS-IR06

NS های اختصاصی

 • فضا 50 گیگابایت
 • پهنای باند 500 گیگابایت

Powered by WHMCompleteSolution