پست الکترونیکی امن - ایران

امنیت، سرعت، کیفیت و امکانات عالی

EMAIL-WSIR01
 • 100 تعداد ایمیل
 • 1GB فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • SolidCP کنترل پنل
 • Exchange 2016 سرویس دهنده
 • Windows 2016 سیستم عامل
 • ایران سرور
EMAIL-LCIR01
 • 100 تعداد ایمیل
 • 1GB فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • cPanel کنترل پنل
 • Dovecot سرویس دهنده
 • Cloud Linux سیستم عامل
 • ایران سرور
EMAIL-WSIR02
 • 500 تعداد ایمیل
 • 5GB فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • SolidCP کنترل پنل
 • Exchange 2016 سرویس دهنده
 • Windows 2016 سیستم عامل
 • ایران سرور
EMAIL-LCIR02
 • 500 تعداد ایمیل
 • 5GB فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • cPanel کنترل پنل
 • Dovecot سرویس دهنده
 • Cloud Linux سیستم عامل
 • ایران سرور
EMAIL-WSIR03
 • 1000 تعداد ایمیل
 • 10GB فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • SolidCP کنترل پنل
 • Exchange 2016 سرویس دهنده
 • Windows 2016 سیستم عامل
 • ایران سرور
EMAIL-LCIR03
 • 1000 تعداد ایمیل
 • 10GB فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • cPanel کنترل پنل
 • Dovecot سرویس دهنده
 • Cloud Linux سیستم عامل
 • ایران سرور

Powered by WHMCompleteSolution