پست الکترونیکی امن - ایران

امنیت، سرعت، کیفیت و امکانات عالی

EMAIL-WSIR01
 • تعداد ایمیل 100
 • فضا 1GB
 • پهنای باند نامحدود
 • کنترل پنل SolidCP
 • سرویس دهنده Exchange 2016
 • سیستم عامل Windows 2016
 • سرور ایران
EMAIL-LCIR01
 • تعداد ایمیل 100
 • فضا 1GB
 • پهنای باند نامحدود
 • کنترل پنل cPanel
 • سرویس دهنده Dovecot
 • سیستم عامل Cloud Linux
 • سرور ایران
EMAIL-WSIR02
 • تعداد ایمیل 500
 • فضا 5GB
 • پهنای باند نامحدود
 • کنترل پنل SolidCP
 • سرویس دهنده Exchange 2016
 • سیستم عامل Windows 2016
 • سرور ایران
EMAIL-LCIR02
 • تعداد ایمیل 500
 • فضا 5GB
 • پهنای باند نامحدود
 • کنترل پنل cPanel
 • سرویس دهنده Dovecot
 • سیستم عامل Cloud Linux
 • سرور ایران
EMAIL-WSIR03
 • تعداد ایمیل 1000
 • فضا 10GB
 • پهنای باند نامحدود
 • کنترل پنل SolidCP
 • سرویس دهنده Exchange 2016
 • سیستم عامل Windows 2016
 • سرور ایران
EMAIL-LCIR03
 • تعداد ایمیل 1000
 • فضا 10GB
 • پهنای باند نامحدود
 • کنترل پنل cPanel
 • سرویس دهنده Dovecot
 • سیستم عامل Cloud Linux
 • سرور ایران

Powered by WHMCompleteSolution