هاست با فضای بالا - Download / Backup

با قابلیت اجرای اسکریپت

DW-IR10
 • 50 گیگابایت فضا
 • 100 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود وب سایت
 • نامحدود دسترسی FTP
 • 1GB/s سرعت
 • ایران دیتاسنتر
DW-IR20
 • 100 گیگابایت فضا
 • 200 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود وب سایت
 • نامحدود دسترسی FTP
 • 1GB/s سرعت
 • ایران دیتاسنتر
DW-IR30
 • 200 گیگابایت فضا
 • 400 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود وب سایت
 • نامحدود دسترسی FTP
 • 1GB/s سرعت
 • ایران دیتاسنتر
DW-IR40
 • 400 گیگابایت فضا
 • 800 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود وب سایت
 • نامحدود دسترسی FTP
 • 1GB/s سرعت
 • ایران دیتاسنتر
DW-IR50
 • 800 گیگابایت فضا
 • 1600 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود وب سایت
 • نامحدود دسترسی FTP
 • 1GB/s سرعت
 • ایران دیتاسنتر
DW-IR60
 • 1 ترابایت فضا
 • 2 ترابایت پهنای باند
 • نامحدود وب سایت
 • نامحدود دسترسی FTP
 • 1GB/s سرعت
 • ایران دیتاسنتر

Powered by WHMCompleteSolution