هاست با فضای بالا - Download / Backup

با قابلیت اجرای اسکریپت

DW-IR01 17 موجود است
 • 10 گیگابایت فضا
 • 100 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود وب سایت
 • نامحدود دسترسی FTP
 • 1GB/s سرعت
 • ایران دیتاسنتر
DW-IR02 4 موجود است
 • 50 گیگابایت فضا
 • 200 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود وب سایت
 • نامحدود دسترسی FTP
 • 1GB/s سرعت
 • ایران دیتاسنتر
DW-IR03 5 موجود است
 • 100 گیگابایت فضا
 • 500 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود وب سایت
 • نامحدود دسترسی FTP
 • 1GB/s سرعت
 • ایران دیتاسنتر
DW-IR04 3 موجود است
 • 200 گیگابایت فضا
 • 1 ترابایت پهنای باند
 • نامحدود وب سایت
 • نامحدود دسترسی FTP
 • 1GB/s سرعت تضمینی
DW-IR05 2 موجود است
 • 500 گیگابایت فضا
 • 1.5 ترابایت پهنای باند
 • نامحدود وب سایت
 • نامحدود دسترسی FTP
 • 1GB/s سرعت
 • ایران دیتاسنتر
DW-IR06 1 موجود است
 • 1 ترابایت فضا
 • 2 ترابایت پهنای باند
 • نامحدود وب سایت
 • نامحدود دسترسی FTP
 • 1GB/s سرعت
 • ایران دیتاسنتر

Powered by WHMCompleteSolution