راه کارهای پیاده سازی تلویزیون اینترنتی خصوصی و عمومی

به همراه خدمات پشتیبانی تخصصی و منحصر به فرد
 • IPTV - Start

  178,200,000 ریال/ماه
  50,000,000 هزینه راه اندازی
  ثبت سفارش


  • ساعات قابل پخش
   نامحدود
   اتصال همزمان
   500 اتصال
   تعداد Stream
   100 پخش
   میان افزار
   Magoware یا Stalker
   پشتیبانی Set Top Box
   Android STB یا Mag254
   پشتیبانی دستگاه موبایل
   iOS, Android و تلویزیون هوشمند
   پشتیبانی
   تلفنی و اینترنتی 7/24
 • IPTV - PRO

  382,200,000 ریال/ماه
  50,000,000 هزینه راه اندازی
  ثبت سفارش


  • ساعات قابل پخش
   نامحدود
   اتصال همزمان
   1000 اتصال
   تعداد Stream
   250 پخش
   میان افزار
   Magoware یا Stalker
   پشتیبانی Set Top Box
   Android STB یا Mag254
   پشتیبانی دستگاه موبایل
   iOS, Android و تلویزیون هوشمند
   پشتیبانی
   تلفنی و اینترنتی 7/24