میزبانی وب وردپرس - ایران

امنیت، سرعت، کیفیت و امکانات عالی - بهینه شده برای وردپرس

WordPress Mercury
 • 300MB فضا
 • 3GB پهنای باند
 • 1 وب سایت
 • دامنه رایگان ir.
WordPress Venus
 • 750MB فضا
 • 7500MB پهنای باند
 • 1 وب سایت
 • دامنه رایگان ir.
WordPress Earth
 • 1500MB فضا
 • 15GB پهنای باند
 • 1 وب سایت
 • دامنه رایگان ir.
WordPress Mars
 • 3GB فضا
 • 30GB پهنای باند
 • 2 وب سایت
 • دامنه رایگان ir.
WordPress Jupiter
 • 6GB فضا
 • 60GB پهنای باند
 • 4 وب سایت
 • دامنه رایگان ir.
WordPress Saturn
 • 9GB فضا
 • 90GB پهنای باند
 • 6 وب سایت
 • دامنه رایگان ir.
WordPress Uranus
 • 15GB فضا
 • 150GB پهنای باند
 • 10 وب سایت
 • دامنه رایگان ir.
WordPress Neptune
 • 21GB فضا
 • 210GB پهنای باند
 • 14 وب سایت
 • دامنه رایگان ir.
WordPress Pluto
 • 30GB فضا
 • 300GB پهنای باند
 • 20 وب سایت
 • دامنه رایگان ir.

Powered by WHMCompleteSolution