میزبانی وب وردپرس - ایران

امنیت، سرعت، کیفیت و امکانات عالی - بهینه شده برای وردپرس

WordPress Mercury
 • فضا 300MB
 • پهنای باند 3GB
 • وب سایت 1
 • ir. دامنه رایگان
WordPress Venus
 • فضا 750MB
 • پهنای باند 7500MB
 • وب سایت 1
 • ir. دامنه رایگان
WordPress Earth
 • فضا 1500MB
 • پهنای باند 15GB
 • وب سایت 1
 • ir. دامنه رایگان
WordPress Mars
 • فضا 3GB
 • پهنای باند 30GB
 • وب سایت 2
 • ir. دامنه رایگان
WordPress Jupiter
 • فضا 6GB
 • پهنای باند 60GB
 • وب سایت 4
 • ir. دامنه رایگان
WordPress Saturn
 • فضا 9GB
 • پهنای باند 90GB
 • وب سایت 6
 • ir. دامنه رایگان
WordPress Uranus
 • فضا 15GB
 • پهنای باند 150GB
 • وب سایت 10
 • ir. دامنه رایگان
WordPress Neptune
 • فضا 21GB
 • پهنای باند 210GB
 • وب سایت 14
 • ir. دامنه رایگان
WordPress Pluto
 • فضا 30GB
 • پهنای باند 300GB
 • وب سایت 20
 • ir. دامنه رایگان

Powered by WHMCompleteSolution