ارائه خدمات صدا و تصویر همزمان، اشتراک فایل و صفحه Desktop

Skype4B - 5 7 موجود است

سرویس ایمیل Exchange Server
کنفرانس صوتی و تصویری چند طرفه
راه کار چت امن
اشتراک Desktop (کنترل از راه دور)
اشتراک فایل، ضبط کنفرانس
سازگار با تمامی سیستم عامل ها
Apple, Android, Windows, MacOS, Linux

 • تعداد کاربر 5
 • پست الکترونیکی 5 کاربر
 • فضای ایمیل 500 مگابایت
Skype4B - 10 9 موجود است

سرویس ایمیل Exchange Server
کنفرانس صوتی و تصویری چند طرفه
راه کار چت امن
اشتراک Desktop (کنترل از راه دور)
اشتراک فایل، ضبط کنفرانس
سازگار با تمامی سیستم عامل ها
Apple, Android, Windows, MacOS, Linux

 • تعداد کاربر 10
 • پست الکترونیکی 10 کاربر
 • فضای ایمیل 1 گیگابایت
Skype4B - 20 4 موجود است

سرویس ایمیل Exchange Server
کنفرانس صوتی و تصویری چند طرفه
راه کار چت امن
چت گروهی
اشتراک Desktop (کنترل از راه دور)
اشتراک فایل، ضبط کنفرانس
سازگار با تمامی سیستم عامل ها
Apple, Android, Windows, MacOS, Linux

 • تعداد کاربر 20
 • پست الکترونیکی 20 کاربر
 • فضای ایمیل 4 گیگابایت
Skype4B - 40 5 موجود است

سرویس ایمیل Exchange Server
کنفرانس صوتی و تصویری چند طرفه
راه کار چت امن
چت گروهی
اشتراک Desktop (کنترل از راه دور)
اشتراک فایل، ضبط کنفرانس
سازگار با تمامی سیستم عامل ها
Apple, Android, Windows, MacOS, Linux

 • تعداد کاربر 40
 • پست الکترونیکی 40 کاربر
 • فضای ایمیل 8 گیگابایت
Skype4B - 80 1 موجود است

سرویس ایمیل Exchange Server
کنفرانس صوتی و تصویری چند طرفه
راه کار چت امن
چت گروهی
اشتراک Desktop (کنترل از راه دور)
اشتراک فایل، ضبط کنفرانس
سازگار با تمامی سیستم عامل ها
Apple, Android, Windows, MacOS, Linux
اتصال به IP-PBX
اتصال به SkypeOnline

 • تعداد کاربر 80
 • پست الکترونیکی 80 کاربر
 • فضای ایمیل 24 گیگابایت
Skype4B - 100 1 موجود است

سرویس ایمیل Exchange Server
کنفرانس صوتی و تصویری چند طرفه
راه کار چت امن
چت گروهی
اشتراک Desktop (کنترل از راه دور)
اشتراک فایل، ضبط کنفرانس
سازگار با تمامی سیستم عامل ها
Apple, Android, Windows, MacOS, Linux
اتصال به IP-PBX
اتصال به SkypeOnline

 • تعداد کاربر 100
 • پست الکترونیکی 100 کاربر
 • فضای ایمیل 30 گیگابایت

Powered by WHMCompleteSolution