ارائه خدمات صدا و تصویر همزمان، اشتراک فایل و صفحه Desktop

Skype4B - 5 6 موجود است

سرویس ایمیل Exchange Server
کنفرانس صوتی و تصویری چند طرفه
راه کار چت امن
اشتراک Desktop (کنترل از راه دور)
اشتراک فایل، ضبط کنفرانس
سازگار با تمامی سیستم عامل ها
Apple, Android, Windows, MacOS, Linux

 • 5 تعداد کاربر
 • 5 کاربر پست الکترونیکی
 • 500 مگابایت فضای ایمیل
Skype4B - 10 9 موجود است

سرویس ایمیل Exchange Server
کنفرانس صوتی و تصویری چند طرفه
راه کار چت امن
اشتراک Desktop (کنترل از راه دور)
اشتراک فایل، ضبط کنفرانس
سازگار با تمامی سیستم عامل ها
Apple, Android, Windows, MacOS, Linux

 • 10 تعداد کاربر
 • 10 کاربر پست الکترونیکی
 • 1 گیگابایت فضای ایمیل
Skype4B - 20 4 موجود است

سرویس ایمیل Exchange Server
کنفرانس صوتی و تصویری چند طرفه
راه کار چت امن
چت گروهی
اشتراک Desktop (کنترل از راه دور)
اشتراک فایل، ضبط کنفرانس
سازگار با تمامی سیستم عامل ها
Apple, Android, Windows, MacOS, Linux

 • 20 تعداد کاربر
 • 20 کاربر پست الکترونیکی
 • 4 گیگابایت فضای ایمیل
Skype4B - 40 5 موجود است

سرویس ایمیل Exchange Server
کنفرانس صوتی و تصویری چند طرفه
راه کار چت امن
چت گروهی
اشتراک Desktop (کنترل از راه دور)
اشتراک فایل، ضبط کنفرانس
سازگار با تمامی سیستم عامل ها
Apple, Android, Windows, MacOS, Linux

 • 40 تعداد کاربر
 • 40 کاربر پست الکترونیکی
 • 8 گیگابایت فضای ایمیل
Skype4B - 80 1 موجود است

سرویس ایمیل Exchange Server
کنفرانس صوتی و تصویری چند طرفه
راه کار چت امن
چت گروهی
اشتراک Desktop (کنترل از راه دور)
اشتراک فایل، ضبط کنفرانس
سازگار با تمامی سیستم عامل ها
Apple, Android, Windows, MacOS, Linux
اتصال به IP-PBX
اتصال به SkypeOnline

 • 80 تعداد کاربر
 • 80 کاربر پست الکترونیکی
 • 24 گیگابایت فضای ایمیل
Skype4B - 100 1 موجود است

سرویس ایمیل Exchange Server
کنفرانس صوتی و تصویری چند طرفه
راه کار چت امن
چت گروهی
اشتراک Desktop (کنترل از راه دور)
اشتراک فایل، ضبط کنفرانس
سازگار با تمامی سیستم عامل ها
Apple, Android, Windows, MacOS, Linux
اتصال به IP-PBX
اتصال به SkypeOnline

 • 100 تعداد کاربر
 • 100 کاربر پست الکترونیکی
 • 30 گیگابایت فضای ایمیل

Powered by WHMCompleteSolution