گواهینامه امنیتی دامنه های ملی و بین المللی

تامین امنیت گردش اطلاعات، احراز هویت سرور با جدیدترین تکنولوژی روز دنیا
 • DV Positive SSL Certificate

  2,760,000/سال
  ثبت سفارش


  • پشتیبانی از دامنه
   بین الملل
   زمان صدور
   آنلاین و آنی
   گارانتی
   50 هزار دلار
   صدور مجدد
   نامحدود
   سازگاری مرورگر
   99.3%
   تاییدات
   دامنه
   همه زیردامنه ها
   خیر
   تعداد دامنه پیشفرض
   1
 • DV Positive SSL Wildcard

  25,530,000/سال
  ثبت سفارش


  • پشتیبانی از دامنه
   بین الملل
   زمان صدور
   آنلاین و آنی
   گارانتی
   50 هزار دلار
   صدور مجدد
   نامحدود
   سازگاری مرورگر
   99.3%
   تاییدات
   دامنه
   همه زیردامنه ها
   بله
   تعداد دامنه پیشفرض
   1
 • DV Positive SSL Multi-Domain

  از 8,820,000/سال
  ثبت سفارش


  • پشتیبانی از دامنه
   بین الملل
   زمان صدور
   آنلاین و آنی
   گارانتی
   50 هزار دلار
   صدور مجدد
   نامحدود
   سازگاری مرورگر
   99.3%
   تاییدات
   دامنه
   همه زیردامنه ها
   خیر
   تعداد دامنه پیشفرض
   3
 • DV EssentialSSL Certificate

  2,760,000/سال
  ثبت سفارش


  • پشتیبانی از دامنه
   بین الملل
   زمان صدور
   آنلاین و آنی
   گارانتی
   50 هزار دلار
   صدور مجدد
   نامحدود
   سازگاری مرورگر
   99.3%
   تاییدات
   دامنه
   همه زیردامنه ها
   خیر
   تعداد دامنه پیشفرض
   1
 • DV EssentialSSL Wildcard

  25,530,000/سال
  ثبت سفارش


  • پشتیبانی از دامنه
   بین الملل
   زمان صدور
   آنلاین و آنی
   گارانتی
   50 هزار دلار
   صدور مجدد
   نامحدود
   سازگاری مرورگر
   99.3%
   تاییدات
   دامنه
   همه زیردامنه ها
   بله
   تعداد دامنه پیشفرض
   1
 • گواهینامه امنیتی ir.

  15,000,000/سال
  ثبت سفارش


  • پشتیبانی از دامنه
   همه
   زمان صدور
   آنلاین و آنی
   گارانتی
   200 هزار یورو
   صدور مجدد
   نامحدود
   سازگاری مرورگر
   99.3%
   تاییدات
   دامنه
   همه زیردامنه ها
   خیر
   تعداد دامنه پیشفرض
   1
همراه با هر طرح
 • صدور آنلاین و آنی
 • 50000 دلار گارانتی
 • صدور نامحدود گواهینامه
 • Site Seal رایگان
 • فقط دامنه های بین المللی