نوروز باستانی فرخنده باد

نوروز باستانی فرخنده باد

برچهــــره‌ی گل نسيم نـــــوروز خـــــوش است
در صحن چمــــن روی دل‌افروز خـــــــوش است
از دی که گذشت هرچه گويی خــــوش نيست
خوش باش و ز دی مگو که امروز خــوش است

روزیست خوش و هوا نه گرم است و نه سرد
ابـــــــــر از رخ گلـــــزار همــــی شويــــــد گــــرد
بلبـــــــــل بـــــــــــــه زبان پهلوی با گـــــــل زرد
فــــــــرياد همی زند کـــــــه: می بايــد خـــــورد

چــــــون لاله به نــــوروز قـــدح گيـــــر به دست
با لاله رخـــــــــی اگـــــر تــــــرا فــــرصت هست
می نـــــــوش بـــه خـــرمی، که اين چرخ کبـود
ناگــــــاه تــــــــرا چـــو خــــــاک گردانـــــد پست

چــــون ابــــر بـــه نـــــوروز رخ لالــــه بشست
برخيـــــــز و به جـــــــام باده کن عــزم درست
کــــاين سبزه کــــــه امروز تماشاگــــه توست
فـــــردا همـــــه از خاک تـــو برخواهــــد رستپنجشنبه, 17 مارس, 2016
27ام اسفند 1394

<< بازگشت

Powered by WHMCompleteSolution