نحوه ساخت Pointer، زیر دامنه WWW در SolidCP


در SolidCP زمانیکه یک دامنه به صورت خودکار توسط سیستم و یا توسط کاربر به قسمت Web Sites اضافه می‌شود؛ به صورت پیش‌فرض فقط وب‌سایت اصلی دامنه با نام http://domain.com را در بخش وب‌سایت‌ها اضافه می‌شود. در عموم وب‌سایت‌ها تفاوتی میان دامنه اصلی و…