مشاهده میزان مصرف منابع سایت در سی‌پنل

1.4k

با انتخاب گزینه CPU And Concurrent Connection Usage می‌توانید نحوه و میزان مصرف CPU و منابع سایت خود را از طریق نمودارهایی که در اختیار شما قرار می‌گیرد بررسی کنید.

با ورود به cPanel از قسمت Metrics روی گزینه CPU And Concurrent Connection Usage کلیک می‌کنیم.

Cpu-Concurrent-Usage1

در این مرحله وارد صفحه Resource Usage Overview خواهیم شد.

Cpu-Concurrent-Usage2

با کلیک روی لینک Details وارد صفحه Current Usage خواهید شد. در این صفحه نمودارها و جداول مربوطه قابل مشاهده خواهند بود.

در ابتدای صفحه Current Usage را مشاهده می‌کنیم که میزان مصرف فعلی ما را در حال حاضر نشان می‌دهد.

Cpu-Concurrent-Usage3

در ادامه از قسمت Timeframe بازده زمانی مورد نظر را انتخاب می‌کنیم که بر اساس این بازده زمانی میزان مصرف منابع به صورت نمودار برای ما نمایش داده می‌شود.

Cpu-Concurrent-Usage4

آخرین نمودار میزان مصرف منابع را بر اساس بازه زمانی که ما انتخاب می‌کنیم نشان می‌دهد.

Cpu-Concurrent-Usage5

درصورتیکه با کمبود منبع مواجه هستید باید سرویس را Upgrade کنید.