مشاهده میزان مصرف منابع سایت در cPanel


با انتخاب گزینه CPU And Concurrent Connection Usage می‌توانید نحوه و میزان مصرف CPU و منابع سایت خود را از طریق نمودارهایی که در اختیار شما قرار می‌گیرد بررسی کنید. قدم اول: با ورود به cPanel از قسمت Metrics روی گزینه CPU And Concurrent Connection…