تنظیم SSL Perfect Forward Secrecy و TLS 1.2 برای IIS توسط PowerShell

با استفاده از اسکریپت زیر می توانید بر روی IIS نسخه های 7.5/8.0/8.5/10 و سیستم عامل های ویندوز 2008R2/2012/2012R2/2016 تنظیمات لازم جهت پشتیبانی از TLS1.1 و TLS1.2 را با استفاده از پروتکل Forward Secrecy اعمال نمائید.

همچنین استفاده از این اسکریپت به شما این امکان را می دهد تا امنیت ارتباطات SSL خود را یا غیر فعاال کردن SSL2 و SSL3 افزایش دهید و تمامی الگوریتم های رمزنگاری (Cipher Suites) ضعیف را غیر فعال کنید.

این اسکریپت بر مبنای قوانین بهترین روشهای متداول امنیتی پیاده سازی شده است.

توجه داشته باشید که Perfect Forward Secrecy که بطور خلاصه از آن بعنوان PFS یاد می شود، تنها روش جلوگیری از کدگشایی اطلاعات شما توسط هکر ها و سازمان اطلاعاتی بعد از Traffic Shaping است.

همیشه در ذهن داشته باشید که کدگشایی گواهینامه های امنیتی حال حاضر تا چند سال آتی و با گسترش سرعت سیستم های کامپیوتری ممکن خواهد بود.

به عنوان مصرف کننده سیستم های IIS سیستم شما از نظر مشکل Heartbleed که در OpenSSL بوجود آمده بود در امان است اما همه ما امیدواریم که schannel.dll مایکروسافت دارای باگ نباشد.

با استفاده از PFS حتی اگر Private Key شما در اختیار یک سازمان اطلاعاتی قرار بگیرد و یا حتی لو برود، امکان کدگشایی ترافیک SSL شما وجود ندارد!

سرقت کلید خصوصی توسط باگ Heartbleed بسیار راحت است، حتی هم اکنون وب سرورهای Apache زیادی در دنیای اینترنت وجود دارد که دارای این مشکل هستند.

تنها آپاچی نسخه 2.4 به همراه OpenSSL نسخه 1.0.1x بصورت کامل از PFS پشتیبانی می کند. تا به امروز تقریبا تمامی نسخ پایدار توزیع های لینوکس بصورت پیشفرض دارای نسخه 2.2 آپاچی می باشند و به روزرسانی به نسخه 2.4 بسیار دشوار است اما غیر ممکن نیست.

در تاریخ 25 May 2014، دبیان الگوریتیم های رمزنگاری ECDH را با انتشار apache2_2.2.22-13+deb7u4_changelog برای نسخه 2.2 آپاچی امکان پذیر کرد و هم اکنون امکان استفاده از PFS را برای آن فراهم کرده است.

اگر به دنبال اعمال تنظیمات امن برای Apache خود هستند لطفا به Mozilla SSL Configuration Generator مراجعه کنید. فعال کردن سایتهای SSL بدون فعال کردن PFS یک ریسک امنیتی حیاتی به حساب می آید.

پس از اجرای اسکریپ زیر و اعمال تغییرات در رجیستری، با استفاده از ابزار بی نظیر https://www.ssllabs.com/ssltest به یک خلاصه مانند تصویر زیر خواهید رسید:

 Setup your IIS for SSL Perfect Forward Secrecy and TLS 1.2

توجه داشته باشید که ویندوز XP با IE6 از PFS پشتیبانی نمی کند و در صورتی که تمایل دارید این دسته از کاربران با IE8 بتوانند سایت شما را بازدید کنند می بایست 3DES را فعال نگه دارید، این اسکریپت RC4 را غیر فعال خواهد کرد.

Setup your IIS for SSL Perfect Forward Secrecy and TLS 1.2


اسکریپت پاورشل جهت فعال کردن Perfect Forward Secrecy و TLS 1.2 بر روی سرورهای IIS:


# Translated and republished by Zagrio Hosting # https://www.zagrio.com/knowledgebase.php?action=displayarticle&id=119 # Copyright 2016, Alexander Hass # http://www.hass.de/content/setup-your-iis-ssl-perfect-forward-secrecy-and-tls-12 # # Version 1.7 # - Windows Version compare failed. Get-CimInstance requires Windows 2012 or later. # Version 1.6 # - OS version detection for cipher suites order. # Version 1.5 # - Enabled ECDH and more secure hash functions and reorderd cipher list. # - Added Client setting for all ciphers. # Version 1.4 # - RC4 has been disabled. # Version 1.3 # - MD5 has been disabled. # Version 1.2 # - Re-factored code style and output # Version 1.1 # - SSLv3 has been disabled. (Poodle attack protection) Write-Host 'Configuring IIS with SSL/TLS Deployment Best Practices...' Write-Host '--------------------------------------------------------------------------------' # Disable Multi-Protocol Unified Hello New-Item 'HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols\Multi-Protocol Unified Hello\Server' -Force | Out-Null New-ItemProperty -path 'HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols\Multi-Protocol Unified Hello\Server' -name Enabled -value 0 -PropertyType 'DWord' -Force | Out-Null New-ItemProperty -path 'HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols\Multi-Protocol Unified Hello\Server' -name 'DisabledByDefault' -value 1 -PropertyType 'DWord' -Force | Out-Null New-Item 'HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols\Multi-Protocol Unified Hello\Client' -Force | Out-Null New-ItemProperty -path 'HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols\Multi-Protocol Unified Hello\Client' -name Enabled -value 0 -PropertyType 'DWord' -Force | Out-Null New-ItemProperty -path 'HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols\Multi-Protocol Unified Hello\Client' -name 'DisabledByDefault' -value 1 -PropertyType 'DWord' -Force | Out-Null Write-Host 'Multi-Protocol Unified Hello has been disabled.' # Disable PCT 1.0 New-Item 'HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols\PCT 1.0\Server' -Force | Out-Null New-ItemProperty -path 'HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols\PCT 1.0\Server' -name Enabled -value 0 -PropertyType 'DWord' -Force | Out-Null New-ItemProperty -path 'HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols\PCT 1.0\Server' -name 'DisabledByDefault' -value 1 -PropertyType 'DWord' -Force | Out-Null New-Item 'HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols\PCT 1.0\Client' -Force | Out-Null New-ItemProperty -path 'HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols\PCT 1.0\Client' -name Enabled -value 0 -PropertyType 'DWord' -Force | Out-Null New-ItemProperty -path 'HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols\PCT 1.0\Client' -name 'DisabledByDefault' -value 1 -PropertyType 'DWord' -Force | Out-Null Write-Host 'PCT 1.0 has been disabled.' # Disable SSL 2.0 (PCI Compliance) New-Item 'HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols\SSL 2.0\Server' -Force | Out-Null New-ItemProperty -path 'HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols\SSL 2.0\Server' -name Enabled -value 0 -PropertyType 'DWord' -Force | Out-Null New-ItemProperty -path 'HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols\SSL 2.0\Server' -name 'DisabledByDefault' -value 1 -PropertyType 'DWord' -Force | Out-Null New-Item 'HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols\SSL 2.0\Client' -Force | Out-Null New-ItemProperty -path 'HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols\SSL 2.0\Client' -name Enabled -value 0 -PropertyType 'DWord' -Force | Out-Null New-ItemProperty -path 'HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols\SSL 2.0\Client' -name 'DisabledByDefault' -value 1 -PropertyType 'DWord' -Force | Out-Null Write-Host 'SSL 2.0 has been disabled.' # NOTE: If you disable SSL 3.0 the you may lock out some people still using # Windows XP with IE6/7. Without SSL 3.0 enabled, there is no protocol available # for these people to fall back. Safer shopping certifications may require that # you disable SSLv3. # # Disable SSL 3.0 (PCI Compliance) and enable "Poodle" protection New-Item 'HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols\SSL 3.0\Server' -Force | Out-Null New-ItemProperty -path 'HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols\SSL 3.0\Server' -name Enabled -value 0 -PropertyType 'DWord' -Force | Out-Null New-ItemProperty -path 'HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols\SSL 3.0\Server' -name 'DisabledByDefault' -value 1 -PropertyType 'DWord' -Force | Out-Null New-Item 'HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols\SSL 3.0\Client' -Force | Out-Null New-ItemProperty -path 'HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols\SSL 3.0\Client' -name Enabled -value 0 -PropertyType 'DWord' -Force | Out-Null New-ItemProperty -path 'HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols\SSL 3.0\Client' -name 'DisabledByDefault' -value 1 -PropertyType 'DWord' -Force | Out-Null Write-Host 'SSL 3.0 has been disabled.' # Add and Enable TLS 1.0 for client and server SCHANNEL communications New-Item 'HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols\TLS 1.0\Server' -Force | Out-Null New-ItemProperty -path 'HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols\TLS 1.0\Server' -name 'Enabled' -value '0xffffffff' -PropertyType 'DWord' -Force | Out-Null New-ItemProperty -path 'HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols\TLS 1.0\Server' -name 'DisabledByDefault' -value 0 -PropertyType 'DWord' -Force | Out-Null New-Item 'HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols\TLS 1.0\Client' -Force | Out-Null New-ItemProperty -path 'HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols\TLS 1.0\Client' -name 'Enabled' -value '0xffffffff' -PropertyType 'DWord' -Force | Out-Null New-ItemProperty -path 'HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols\TLS 1.0\Client' -name 'DisabledByDefault' -value 0 -PropertyType 'DWord' -Force | Out-Null Write-Host 'TLS 1.0 has been enabled.' # Add and Enable TLS 1.1 for client and server SCHANNEL communications New-Item 'HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols\TLS 1.1\Server' -Force | Out-Null New-ItemProperty -path 'HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols\TLS 1.1\Server' -name 'Enabled' -value '0xffffffff' -PropertyType 'DWord' -Force | Out-Null New-ItemProperty -path 'HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols\TLS 1.1\Server' -name 'DisabledByDefault' -value 0 -PropertyType 'DWord' -Force | Out-Null New-Item 'HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols\TLS 1.1\Client' -Force | Out-Null New-ItemProperty -path 'HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols\TLS 1.1\Client' -name 'Enabled' -value '0xffffffff' -PropertyType 'DWord' -Force | Out-Null New-ItemProperty -path 'HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols\TLS 1.1\Client' -name 'DisabledByDefault' -value 0 -PropertyType 'DWord' -Force | Out-Null Write-Host 'TLS 1.1 has been enabled.' # Add and Enable TLS 1.2 for client and server SCHANNEL communications New-Item 'HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols\TLS 1.2\Server' -Force | Out-Null New-ItemProperty -path 'HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols\TLS 1.2\Server' -name 'Enabled' -value '0xffffffff' -PropertyType 'DWord' -Force | Out-Null New-ItemProperty -path 'HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols\TLS 1.2\Server' -name 'DisabledByDefault' -value 0 -PropertyType 'DWord' -Force | Out-Null New-Item 'HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols\TLS 1.2\Client' -Force | Out-Null New-ItemProperty -path 'HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols\TLS 1.2\Client' -name 'Enabled' -value '0xffffffff' -PropertyType 'DWord' -Force | Out-Null New-ItemProperty -path 'HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols\TLS 1.2\Client' -name 'DisabledByDefault' -value 0 -PropertyType 'DWord' -Force | Out-Null Write-Host 'TLS 1.2 has been enabled.' # Re-create the ciphers key. New-Item 'HKLM:SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Ciphers' -Force | Out-Null # Disable insecure/weak ciphers. $insecureCiphers = @( 'DES 56/56', 'NULL', 'RC2 128/128', 'RC2 40/128', 'RC2 56/128', 'RC4 40/128', 'RC4 56/128', 'RC4 64/128', 'RC4 128/128' ) Foreach ($insecureCipher in $insecureCiphers) { $key = (Get-Item HKLM:\).OpenSubKey('SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Ciphers', $true).CreateSubKey($insecureCipher) $key.SetValue('Enabled', 0, 'DWord') $key.close() Write-Host "Weak cipher $insecureCipher has been disabled." } # Enable new secure ciphers. # - RC4: It is recommended to disable RC4, but you may lock out WinXP/IE8 if you enforce this. This is a requirement for FIPS 140-2. # - 3DES: It is recommended to disable these in near future. This is the last cipher supported by Windows XP. # - Windows Vista and before 'Triple DES 168' was named 'Triple DES 168/168' per https://support.microsoft.com/en-us/kb/245030 $secureCiphers = @( 'AES 128/128', 'AES 256/256', 'Triple DES 168' ) Foreach ($secureCipher in $secureCiphers) { $key = (Get-Item HKLM:\).OpenSubKey('SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Ciphers', $true).CreateSubKey($secureCipher) New-ItemProperty -path "HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Ciphers\$secureCipher" -name 'Enabled' -value '0xffffffff' -PropertyType 'DWord' -Force | Out-Null $key.close() Write-Host "Strong cipher $secureCipher has been enabled." } # Set hashes configuration. New-Item 'HKLM:SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Hashes' -Force | Out-Null New-Item 'HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Hashes\MD5' -Force | Out-Null New-ItemProperty -path 'HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Hashes\MD5' -name Enabled -value 0 -PropertyType 'DWord' -Force | Out-Null $secureHashes = @( 'SHA', 'SHA256', 'SHA384', 'SHA512' ) Foreach ($secureHash in $secureHashes) { $key = (Get-Item HKLM:\).OpenSubKey('SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Hashes', $true).CreateSubKey($secureHash) New-ItemProperty -path "HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Hashes\$secureHash" -name 'Enabled' -value '0xffffffff' -PropertyType 'DWord' -Force | Out-Null $key.close() Write-Host "Hash $secureHash has been enabled." } # Set KeyExchangeAlgorithms configuration. New-Item 'HKLM:SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\KeyExchangeAlgorithms' -Force | Out-Null $secureKeyExchangeAlgorithms = @( 'Diffie-Hellman', 'ECDH', 'PKCS' ) Foreach ($secureKeyExchangeAlgorithm in $secureKeyExchangeAlgorithms) { $key = (Get-Item HKLM:\).OpenSubKey('SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\KeyExchangeAlgorithms', $true).CreateSubKey($secureKeyExchangeAlgorithm) New-ItemProperty -path "HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\KeyExchangeAlgorithms\$secureKeyExchangeAlgorithm" -name 'Enabled' -value '0xffffffff' -PropertyType 'DWord' -Force | Out-Null $key.close() Write-Host "KeyExchangeAlgorithm $secureKeyExchangeAlgorithm has been enabled." } # Set cipher suites order as secure as possible (Enables Perfect Forward Secrecy). $os = Get-WmiObject -class Win32_OperatingSystem if ([System.Version]$os.Version -lt [System.Version]'10.0') { Write-Host 'Use cipher suites order for Windows 2008R2/2012/2012R2.' $cipherSuitesOrder = @( 'TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384_P521', 'TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384_P384', 'TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384_P256', 'TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256_P521', 'TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256_P384', 'TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256_P256', 'TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA_P521', 'TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA_P384', 'TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA_P256', 'TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA_P521', 'TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA_P384', 'TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA_P256', 'TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384_P521', 'TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384_P384', 'TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256_P521', 'TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256_P384', 'TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256_P256', 'TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384_P521', 'TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384_P384', 'TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256_P521', 'TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256_P384', 'TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256_P256', 'TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA_P521', 'TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA_P384', 'TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA_P256', 'TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA_P521', 'TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA_P384', 'TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA_P256', 'TLS_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384', 'TLS_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256', 'TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256', 'TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256', 'TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA', 'TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA', 'TLS_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA' ) } else { Write-Host 'Use cipher suites order for Windows 10/2016 and later.' $cipherSuitesOrder = @( 'TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384', 'TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256', 'TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384', 'TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256', 'TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA', 'TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA', 'TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384', 'TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256', 'TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384', 'TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256', 'TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA', 'TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA', 'TLS_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384', 'TLS_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256', 'TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256', 'TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256', 'TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA', 'TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA', 'TLS_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA' ) } $cipherSuitesAsString = [string]::join(',', $cipherSuitesOrder) # One user reported this key does not exists on Windows 2012R2. Cannot repro myself on a brand new Windows 2012R2 core machine. Adding this just to be save. New-Item 'HKLM:\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Cryptography\Configuration\SSL\00010002' -ErrorAction SilentlyContinue New-ItemProperty -path 'HKLM:\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Cryptography\Configuration\SSL\00010002' -name 'Functions' -value $cipherSuitesAsString -PropertyType 'String' -Force | Out-Null Write-Host '--------------------------------------------------------------------------------' Write-Host 'NOTE: After the system has been rebooted you can verify your server' Write-Host ' configuration at https://www.ssllabs.com/ssltest/' Write-Host "--------------------------------------------------------------------------------`n" Write-Host -ForegroundColor Red 'A computer restart is required to apply settings. Restart computer now?' Restart-Computer -Force -Confirm
  • 0 کاربران این را مفید یافتند
آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟

Related Articles

روشن و خاموش کردن سریع فایروال ویندوز با استفاده از دستورات

این مقاله توضیح می دهد که چگونه به سرعت می توانید فایروال ویندوز را خاموش و یا روشن کنید. این...

تنظیم گواهینامه امنیتی SSL برای Remote Desktop

اگر شما هم می خواهید زمانی که به سرور مورد نظر خود ریموت می زند، با اخطار گواهی نامه امنیتی مواجه...

اسکریپت powershell برای فشرده سازی فایلهای VHDX

این اسکریپت شامل یک تابع به نام Compact-VHDX است که می توان با استفاده از آن سایز دیسک های VHDX...

اتصال امن به MSSQL Server توسط SQL Management Studio

اتصال به SQL Server با استفاده از SQL Managment Studio بصورت پیش فرض امن نمی باشد. برای داشتن یک...

مسدود سازی IP های حمله کننده به MySQL, MSSQL, RDP

اگر سرویس هایی بر روی سرورهای خود دارید که می بایست از بیرون از سازمان شما به آن منابع دسترسی...

Powered by WHMCompleteSolution