شرایط دامنه های بین المللی

دامنه های بین المللی ثبت شده در میزبانی زاگریو با همکاری مزکز ثبت WebNIC ثبت و مدیریت می شوند.

هر شرکت ثبت کننده تابع قوانین بین المللی و بعضا قوانین خودشان در خصوص مدیریت، تایید، انتقال و ثبت دامنه ها شرایط و ضوابطی را اعمال می نمایند.
همچنین این قوانین بر اساس پسوند دامنه در خصوص مدت زمان، شرایط تمدید، ثبت، حذف و غیره متفاوت است.

مشتریان گرامی موظف به بررسی و مطالعه شرایط و قوانین مربوط به پسوند دامنه های خود می باشد، از این رو زاگریو بصورت مستقیم این قوانین را در ذیل این مقاله درج می نماید.
شایان دکر است این قوانین در حوزه اختیارات زاگریو نبوده و احتمال اعمال تغییرات در آن در هر لحظه وجود دارد.

قوانین و شرایط کلی دامنه ها
ثبت دامنه
بازیابی دامنه
تمدید دامنه
حذف دامنه
انتقال دامنه
انتقال نمایندگان
مدیریت دامنه
تایید دامنهدر صورت داشتن هر گونه پرسش در زمینه دامنه های بین المللی در تماس با ما تردید نفرمائید.
  • 1 کاربران این را مفید یافتند
آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟

Related Articles

نحوه تمدید دامنه های .ir

به منظور امکان تمدید دامنه های .ir از سمت شما، میبایست در کنترل پنل دامنه خود رابط مالی آن را بر...

نحوه ساختن شناسه کاربری در NIC.ir

مطابق قوانین فیزیک نظری NIC.ir (مرکز ثبت دامنه های ملی) هر دامنه میبایست تحت عنوان صاحب امتیاز آن...

شناسه کاربری در NIC دارم اما موفق به ثبت دامنه یا تمدید دامنه نمی شوم

شما می بایست این اجازه را به میزبانی زاگریو بدهید تا از طرف شما نسبت به ثبت دامنه و یا تمدید...

Powered by WHMCompleteSolution