نصب ModSecurity در DirectAdmin با استفاده از Custombuild

در این مطلب کوتاه قصد داریم به شما نصب ModSecurity را در DirectAdmin با استفاده از Custombuild را نشان دهیم.

قدم اول: بررسی نمایید که فایل پیکربندی options.conf دارای خطی مشابه زیر است:

modsecurity_ruleset=none

قدم دوم: به فایل malware_expert.conf بروید و یک فولدر دلخواه بسازید. این فولدر مکانی است که ما فایل‌های malware_expert.conf خود را در آن قرار می‌دهیم

[root@directadmin]# cd /usr/local/directadmin/custombuild
[root@directadmin]# mkdir custom
[root@directadmin]# mkdir custom/modsecurity
[root@directadmin]# mkdir custom/modsecurity/conf

یک فایل جدید malware_expert.conf در فولدر custom/modsecurity/conf قرار دهید، به صورت زیر:

[root@directadmin]# nano -w /usr/local/directadmin/custombuild/custom/modsecurity/conf/malware_expert.conf

این خط را به فایل خود اضافه کنید، فراموش نکنید که باید کد سریالی که تهیه نموده‌اید را نیز وارد نمایید. مانند زیر:

SecRemoteRules SerialKey

توجه داشته باشد که Custombuild را بروزرسانی نمایید.

[root@directadmin]# ./build modsecurity_rules

و بررسی نمایید که فایل پیکربندی malware_expert.conf را به پوشه /etc/modsecurity.d/ اضافه نموده باشید.