نحوه ZIP و UNZIP کردن فایل‌ها به وسیله SSH

5.8k

ابتدا از طریق نرم‌افزار Putty و یا Terminal به سرور خود متصل شوید.

برای ZIP کردن فایل‌ها دستور زیر را تایپ کنید:

# zip -r myarchive.zip myfolder

این دستور یک آرشیو ZIP شده از تمامی فایل‌ها و sub directorie ها ایجاد می‌کند.

r- : به سرور می‌گوید که تمامی فایل‌ها و sub directorie را شامل شود.
myarchive.zip: نام پوشه ZIP شده که می‌خواهیم ایجاد کنیم.
myfolder: نام پوشه‌ای که می‌خواهیم آنرا ZIP کنیم.

برای UNZIP کردن فایلها دستور زیر را استفاده نمائید:

# unzip myarchive.zip

myarchive.zip نام فایلی است که می‌خواهیم آن را از حالت فشرده خارج کنیم.