ویروس‌یابی و اسکن فایل‌ها در سی‌پنل

861

با استفاده ازVirus Scanner در cPanel می‌توانید محتویات پوشه‌ها، ایمیل‌ها و… خود را ویروس‌یابی نمایید. در ادامه ما مراحل انجام این کار را برای شما توضیح می‌دهیم.

ابتدا وارد cPanel می‌شویم و از قسمت Advanced روی گزینه Virus Scanner کلیک می‌کنیم.

Virus-Scaner1

در این مرحله وارد صفحه Virus Scanner خواهیم شد.

Virus-Scaner2

در قسمت Start a New Scan، نوع اسکن مورد نظرتان را انتخاب کنید.

Scan Mail: ویروس‌یابی ایمیل‌ها.

Scan Entire Home Directory: ویروس‌یابی محتوای پوشه Home.

Scan Public Web Space: ویروس‌یابی فضای وب عمومی.

Scan Public FTP Space: ویروس‌یابی فضای FTP عمومی.

پس از انتخاب گزینه مورد نظرتان بر روی دکمه Scan Now کلیک کنید.

وارد صفحه اسکن مربوطه خواهیم شد و باید منتظر بمانیم تا پروسه اسکن به پایان برسد.

Virus-Scaner3

پس از پایان ویروس‌یابی و عملیات اسکن هیچ ویروسی در محتویات پوشه‌ها و ایمیل‌ها و… ما وجود نداشت و پیغام زیر را مشاهده می‌کنیم.

Virus-Scaner4