نحوه حذف مطمئن Kernel های قدیمی چیست؟

826

مرحله اول

ابتدا با دستور زیر Kernel فعال را پیدا کنید:

uname -r

نمونه خروجی:

۲٫۶٫۱۸-۵۳٫۱٫۴٫el5

مرحله دوم

سپس با دستور زیر کلیه Kernel های نصب شده بر روی سیستم را مشاهده نمائید:

# rpm -q kernel

نمونه خروجی:

kernel-2.6.12-1.el5
kernel-2.6.18-17.el5
kernel-2.6.18-53.el5
kernel-2.6.18-53.1.4.el5

کاربران توزیع های Ubunto و Debian از دستور زیر استفاده نمایند:

$ dpkg --list 'linux-image*'

نمونه خروجی:

Desired=Unknown/Install/Remove/Purge/Hold
| Status=Not/Installed/Config-f/Unpacked/Failed-cfg/Half-inst/t-aWait/T-pend
|/ Err?=(none)/Hold/Reinst-required/X=both-problems (Status,Err: uppercase=bad)
||/ Name Version Description
+++-=============================-=============================-==========================================================================
ii linux-image 2.6.22.14.21 Generic Linux kernel image.
un linux-image-2.6 (no description available)
rc linux-image-2.6.20-15-generic 2.6.20-15.27 Linux kernel image for version 2.6.20 on x86/x86_64
ii linux-image-2.6.20-16-generic 2.6.20-16.32 Linux kernel image for version 2.6.20 on x86/x86_64
ii linux-image-2.6.22-14-generic 2.6.22-14.47 Linux kernel image for version 2.6.22 on x86/x86_64
ii linux-image-generic 2.6.22.14.21 Generic Linux kernel image

مرحله سوم: حذف Kernel های قدیمی

**اخطار – دستورات فوق می بایست با دقت تمام اجرا شود، در صورت عدم اجرای صحیح سیستم شما غیرفعال می شود. توجه داشته باشید Kernel فعال را حذف نکنید!
با استفاده از دستور زیر نسبت به حذف در سیستم های RHEL / CentOS / Fedora Linux اقدام نمائید:

# rpm -e kernel-2.6.12-1.el5

با استفاده از دستور زیر نسبت به حذف در سیستم های Debian / Ubunto Linux اقدام نمائید:

$ sudo apt-get remove linux-image-2.6.22-14-generic

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *