تنظیم SSL Perfect Forward Secrecy و TLS 1.2 برای IIS توسط PowerShell

1.6k

با استفاده از اسکریپت زیر می توانید بر روی IIS نسخه های ۷٫۵/۸٫۰/۸٫۵/۱۰ و سیستم عامل های ویندوز ۲۰۰۸R2/2012/2012R2/2016 تنظیمات لازم جهت پشتیبانی از TLS1.1 و TLS1.2 را با استفاده از پروتکل Forward Secrecy اعمال نمائید.

همچنین استفاده از این اسکریپت به شما این امکان را می دهد تا امنیت ارتباطات SSL خود را یا غیر فعاال کردن SSL2 و SSL3 افزایش دهید و تمامی الگوریتم های رمزنگاری (Cipher Suites) ضعیف را غیر فعال کنید.

این اسکریپت بر مبنای قوانین بهترین روشهای متداول امنیتی پیاده سازی شده است.

توجه داشته باشید که Perfect Forward Secrecy که بطور خلاصه از آن بعنوان PFS یاد می شود، تنها روش جلوگیری از کدگشایی اطلاعات شما توسط هکر ها و سازمان اطلاعاتی بعد از Traffic Shaping است.

همیشه در ذهن داشته باشید که کدگشایی گواهینامه های امنیتی حال حاضر تا چند سال آتی و با گسترش سرعت سیستم های کامپیوتری ممکن خواهد بود.

به عنوان مصرف کننده سیستم های IIS سیستم شما از نظر مشکل Heartbleed که در OpenSSL بوجود آمده بود در امان است اما همه ما امیدواریم که schannel.dll مایکروسافت دارای باگ نباشد.

با استفاده از PFS حتی اگر Private Key شما در اختیار یک سازمان اطلاعاتی قرار بگیرد و یا حتی لو برود، امکان کدگشایی ترافیک SSL شما وجود ندارد!

سرقت کلید خصوصی توسط باگ Heartbleed بسیار راحت است، حتی هم اکنون وب سرورهای Apache زیادی در دنیای اینترنت وجود دارد که دارای این مشکل هستند.

تنها آپاچی نسخه ۲٫۴ به همراه OpenSSL نسخه ۱٫۰٫۱x بصورت کامل از PFS پشتیبانی می کند. تا به امروز تقریبا تمامی نسخ پایدار توزیع های لینوکس بصورت پیشفرض دارای نسخه ۲٫۲ آپاچی می باشند و به روزرسانی به نسخه ۲٫۴ بسیار دشوار است اما غیر ممکن نیست.

در تاریخ ۲۵ May 2014، دبیان الگوریتیم های رمزنگاری ECDH را با انتشار apache2_2.2.22-13+deb7u4_changelog برای نسخه ۲٫۲ آپاچی امکان پذیر کرد و هم اکنون امکان استفاده از PFS را برای آن فراهم کرده است.

اگر به دنبال اعمال تنظیمات امن برای Apache خود هستند لطفا به Mozilla SSL Configuration Generator مراجعه کنید. فعال کردن سایتهای SSL بدون فعال کردن PFS یک ریسک امنیتی حیاتی به حساب می آید.

پس از اجرای اسکریپ زیر و اعمال تغییرات در رجیستری، با استفاده از ابزار بی نظیر https://www.ssllabs.com/ssltest به یک خلاصه مانند تصویر زیر خواهید رسید:

setup-your-iis-ssl-perfect-forward-secrecy-and-tls-12-1

 

توجه داشته باشید که ویندوز XP با IE6 از PFS پشتیبانی نمی کند و در صورتی که تمایل دارید این دسته از کاربران با IE8 بتوانند سایت شما را بازدید کنند می بایست ۳DES را فعال نگه دارید، این اسکریپت RC4 را غیر فعال خواهد کرد.

setup-your-iis-ssl-perfect-forward-secrecy-and-tls-12-2

 

اسکریپت پاورشل جهت فعال کردن Perfect Forward Secrecy و TLS 1.2 بر روی سرورهای IIS:

# Translated and republished by Zagrio Hosting
# https://www.zagrio.com/knowledgebase.php?action=displayarticle&id=119
# Copyright 2016, Alexander Hass
# http://www.hass.de/content/setup-your-iis-ssl-perfect-forward-secrecy-and-tls-12
#
# Version 1.7
# - Windows Version compare failed. Get-CimInstance requires Windows 2012 or later.
# Version 1.6
# - OS version detection for cipher suites order.
# Version 1.5
# - Enabled ECDH and more secure hash functions and reorderd cipher list.
# - Added Client setting for all ciphers.
# Version 1.4
# - RC4 has been disabled.
# Version 1.3
# - MD5 has been disabled.
# Version 1.2
# - Re-factored code style and output
# Version 1.1
# - SSLv3 has been disabled. (Poodle attack protection)
Write-Host 'Configuring IIS with SSL/TLS Deployment Best Practices...'
Write-Host '--------------------------------------------------------------------------------'
# Disable Multi-Protocol Unified Hello
New-Item 'HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols\Multi-Protocol Unified Hello\Server' -Force | Out-Null
New-ItemProperty -path 'HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols\Multi-Protocol Unified Hello\Server' -name Enabled -value 0 -PropertyType 'DWord' -Force | Out-Null
New-ItemProperty -path 'HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols\Multi-Protocol Unified Hello\Server' -name 'DisabledByDefault' -value 1 -PropertyType 'DWord' -Force | Out-Null
New-Item 'HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols\Multi-Protocol Unified Hello\Client' -Force | Out-Null
New-ItemProperty -path 'HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols\Multi-Protocol Unified Hello\Client' -name Enabled -value 0 -PropertyType 'DWord' -Force | Out-Null
New-ItemProperty -path 'HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols\Multi-Protocol Unified Hello\Client' -name 'DisabledByDefault' -value 1 -PropertyType 'DWord' -Force | Out-Null
Write-Host 'Multi-Protocol Unified Hello has been disabled.'
# Disable PCT 1.0
New-Item 'HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols\PCT 1.0\Server' -Force | Out-Null
New-ItemProperty -path 'HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols\PCT 1.0\Server' -name Enabled -value 0 -PropertyType 'DWord' -Force | Out-Null
New-ItemProperty -path 'HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols\PCT 1.0\Server' -name 'DisabledByDefault' -value 1 -PropertyType 'DWord' -Force | Out-Null
New-Item 'HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols\PCT 1.0\Client' -Force | Out-Null
New-ItemProperty -path 'HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols\PCT 1.0\Client' -name Enabled -value 0 -PropertyType 'DWord' -Force | Out-Null
New-ItemProperty -path 'HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols\PCT 1.0\Client' -name 'DisabledByDefault' -value 1 -PropertyType 'DWord' -Force | Out-Null
Write-Host 'PCT 1.0 has been disabled.'
# Disable SSL 2.0 (PCI Compliance)
New-Item 'HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols\SSL 2.0\Server' -Force | Out-Null
New-ItemProperty -path 'HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols\SSL 2.0\Server' -name Enabled -value 0 -PropertyType 'DWord' -Force | Out-Null
New-ItemProperty -path 'HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols\SSL 2.0\Server' -name 'DisabledByDefault' -value 1 -PropertyType 'DWord' -Force | Out-Null
New-Item 'HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols\SSL 2.0\Client' -Force | Out-Null
New-ItemProperty -path 'HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols\SSL 2.0\Client' -name Enabled -value 0 -PropertyType 'DWord' -Force | Out-Null
New-ItemProperty -path 'HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols\SSL 2.0\Client' -name 'DisabledByDefault' -value 1 -PropertyType 'DWord' -Force | Out-Null
Write-Host 'SSL 2.0 has been disabled.'
# NOTE: If you disable SSL 3.0 the you may lock out some people still using
# Windows XP with IE6/7. Without SSL 3.0 enabled, there is no protocol available
# for these people to fall back. Safer shopping certifications may require that
# you disable SSLv3.
#
# Disable SSL 3.0 (PCI Compliance) and enable "Poodle" protection
New-Item 'HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols\SSL 3.0\Server' -Force | Out-Null
New-ItemProperty -path 'HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols\SSL 3.0\Server' -name Enabled -value 0 -PropertyType 'DWord' -Force | Out-Null
New-ItemProperty -path 'HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols\SSL 3.0\Server' -name 'DisabledByDefault' -value 1 -PropertyType 'DWord' -Force | Out-Null
New-Item 'HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols\SSL 3.0\Client' -Force | Out-Null
New-ItemProperty -path 'HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols\SSL 3.0\Client' -name Enabled -value 0 -PropertyType 'DWord' -Force | Out-Null
New-ItemProperty -path 'HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols\SSL 3.0\Client' -name 'DisabledByDefault' -value 1 -PropertyType 'DWord' -Force | Out-Null
Write-Host 'SSL 3.0 has been disabled.'
# Add and Enable TLS 1.0 for client and server SCHANNEL communications
New-Item 'HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols\TLS 1.0\Server' -Force | Out-Null
New-ItemProperty -path 'HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols\TLS 1.0\Server' -name 'Enabled' -value '0xffffffff' -PropertyType 'DWord' -Force | Out-Null
New-ItemProperty -path 'HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols\TLS 1.0\Server' -name 'DisabledByDefault' -value 0 -PropertyType 'DWord' -Force | Out-Null
New-Item 'HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols\TLS 1.0\Client' -Force | Out-Null
New-ItemProperty -path 'HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols\TLS 1.0\Client' -name 'Enabled' -value '0xffffffff' -PropertyType 'DWord' -Force | Out-Null
New-ItemProperty -path 'HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols\TLS 1.0\Client' -name 'DisabledByDefault' -value 0 -PropertyType 'DWord' -Force | Out-Null
Write-Host 'TLS 1.0 has been enabled.'
# Add and Enable TLS 1.1 for client and server SCHANNEL communications
New-Item 'HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols\TLS 1.1\Server' -Force | Out-Null
New-ItemProperty -path 'HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols\TLS 1.1\Server' -name 'Enabled' -value '0xffffffff' -PropertyType 'DWord' -Force | Out-Null
New-ItemProperty -path 'HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols\TLS 1.1\Server' -name 'DisabledByDefault' -value 0 -PropertyType 'DWord' -Force | Out-Null
New-Item 'HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols\TLS 1.1\Client' -Force | Out-Null
New-ItemProperty -path 'HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols\TLS 1.1\Client' -name 'Enabled' -value '0xffffffff' -PropertyType 'DWord' -Force | Out-Null
New-ItemProperty -path 'HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols\TLS 1.1\Client' -name 'DisabledByDefault' -value 0 -PropertyType 'DWord' -Force | Out-Null
Write-Host 'TLS 1.1 has been enabled.'
# Add and Enable TLS 1.2 for client and server SCHANNEL communications
New-Item 'HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols\TLS 1.2\Server' -Force | Out-Null
New-ItemProperty -path 'HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols\TLS 1.2\Server' -name 'Enabled' -value '0xffffffff' -PropertyType 'DWord' -Force | Out-Null
New-ItemProperty -path 'HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols\TLS 1.2\Server' -name 'DisabledByDefault' -value 0 -PropertyType 'DWord' -Force | Out-Null
New-Item 'HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols\TLS 1.2\Client' -Force | Out-Null
New-ItemProperty -path 'HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols\TLS 1.2\Client' -name 'Enabled' -value '0xffffffff' -PropertyType 'DWord' -Force | Out-Null
New-ItemProperty -path 'HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols\TLS 1.2\Client' -name 'DisabledByDefault' -value 0 -PropertyType 'DWord' -Force | Out-Null
Write-Host 'TLS 1.2 has been enabled.'
# Re-create the ciphers key.
New-Item 'HKLM:SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Ciphers' -Force | Out-Null>
# Disable insecure/weak ciphers.
$insecureCiphers = @(
'DES 56/56',
'NULL',
'RC2 128/128',
'RC2 40/128',
'RC2 56/128',
'RC4 40/128',
'RC4 56/128',
'RC4 64/128',
'RC4 128/128'
)
Foreach ($insecureCipher in $insecureCiphers) {
$key = (Get-Item HKLM:\).OpenSubKey('SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Ciphers', $true).CreateSubKey($insecureCipher)
$key.SetValue('Enabled', 0, 'DWord')
$key.close()
Write-Host "Weak cipher $insecureCipher has been disabled."
}
# Enable new secure ciphers.
# - RC4: It is recommended to disable RC4, but you may lock out WinXP/IE8 if you enforce this. This is a requirement for FIPS 140-2.
# - ۳DES: It is recommended to disable these in near future. This is the last cipher supported by Windows XP.
# - Windows Vista and before 'Triple DES 168' was named 'Triple DES 168/168' per https://support.microsoft.com/en-us/kb/245030
$secureCiphers = @(
'AES 128/128',
'AES 256/256',
'Triple DES 168'
)
Foreach ($secureCipher in $secureCiphers) {
$key = (Get-Item HKLM:\).OpenSubKey('SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Ciphers', $true).CreateSubKey($secureCipher)
New-ItemProperty -path "HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Ciphers\$secureCipher" -name 'Enabled' -value '0xffffffff' -PropertyType 'DWord' -Force | Out-Null
$key.close()
Write-Host "Strong cipher $secureCipher has been enabled."
}
# Set hashes configuration.
New-Item 'HKLM:SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Hashes' -Force | Out-Null
New-Item 'HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Hashes\MD5' -Force | Out-Null
New-ItemProperty -path 'HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Hashes\MD5' -name Enabled -value 0 -PropertyType 'DWord' -Force | Out-Null
$secureHashes = @(
'SHA',
'SHA256',
'SHA384',
'SHA512'
)
Foreach ($secureHash in $secureHashes) {
$key = (Get-Item HKLM:\).OpenSubKey('SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Hashes', $true).CreateSubKey($secureHash)
New-ItemProperty -path "HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Hashes\$secureHash" -name 'Enabled' -value '0xffffffff' -PropertyType 'DWord' -Force | Out-Null
$key.close()
Write-Host "Hash $secureHash has been enabled."
}
# Set KeyExchangeAlgorithms configuration.
New-Item 'HKLM:SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\KeyExchangeAlgorithms' -Force | Out-Null
$secureKeyExchangeAlgorithms = @(
'Diffie-Hellman',
'ECDH',
'PKCS'
)
Foreach ($secureKeyExchangeAlgorithm in $secureKeyExchangeAlgorithms) {
$key = (Get-Item HKLM:\).OpenSubKey('SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\KeyExchangeAlgorithms', $true).CreateSubKey($secureKeyExchangeAlgorithm)
New-ItemProperty -path "HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\KeyExchangeAlgorithms\$secureKeyExchangeAlgorithm" -name 'Enabled' -value '0xffffffff' -PropertyType 'DWord' -Force | Out-Null
$key.close()
Write-Host "KeyExchangeAlgorithm $secureKeyExchangeAlgorithm has been enabled."
}
# Set cipher suites order as secure as possible (Enables Perfect Forward Secrecy).
$os = Get-WmiObject -class Win32_OperatingSystem
if ([System.Version]$os.Version -lt [System.Version]'10.0') {
Write-Host 'Use cipher suites order for Windows 2008R2/2012/2012R2.'
$cipherSuitesOrder = @(
'TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384_P521',
'TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384_P384',
'TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384_P256',
'TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256_P521',
'TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256_P384',
'TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256_P256',
'TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA_P521',
'TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA_P384',
'TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA_P256',
'TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA_P521',
'TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA_P384',
'TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA_P256',
'TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384_P521',
'TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384_P384',
'TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256_P521',
'TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256_P384',
'TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256_P256',
'TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384_P521',
'TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384_P384',
'TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256_P521',
'TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256_P384',
'TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256_P256',
'TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA_P521',
'TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA_P384',
'TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA_P256',
'TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA_P521',
'TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA_P384',
'TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA_P256',
'TLS_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384',
'TLS_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256',
'TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256',
'TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256',
'TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA',
'TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA',
'TLS_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA'
)
}
else {
Write-Host 'Use cipher suites order for Windows 10/2016 and later.'
$cipherSuitesOrder = @(
'TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384',
'TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256',
'TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384',
'TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256',
'TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA',
'TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA',
'TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384',
'TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256',
'TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384',
'TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256',
'TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA',
'TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA',
'TLS_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384',
'TLS_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256',
'TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256',
'TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256',
'TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA',
'TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA',
'TLS_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA'
)
}
$cipherSuitesAsString = [string]::join(',', $cipherSuitesOrder)
# One user reported this key does not exists on Windows 2012R2. Cannot repro myself on a brand new Windows 2012R2 core machine. Adding this just to be save.
New-Item 'HKLM:\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Cryptography\Configuration\SSL\00010002' -ErrorAction SilentlyContinue
New-ItemProperty -path 'HKLM:\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Cryptography\Configuration\SSL\00010002' -name 'Functions' -value $cipherSuitesAsString -PropertyType 'String' -Force | Out-Null
Write-Host '--------------------------------------------------------------------------------'
Write-Host 'NOTE: After the system has been rebooted you can verify your server'
Write-Host ' configuration at https://www.ssllabs.com/ssltest/'
Write-Host "--------------------------------------------------------------------------------`n"
Write-Host -ForegroundColor Red 'A computer restart is required to apply settings. Restart computer now?'
Restart-Computer -Force -Confirm