نحوه ساخت Virtual Directory در SolidCP

453

پس از ورود به کنترل پنل بر روی گزینه WebSites کلیک کنید.

VirtualDirectory1

سپس روی نام وب‌سایت مورد نظر خود کلیک کنید.

 

VirtualDirectory2

در این صفحه تمامی تنظیمات مورد نظر وب‌سایت شما از جمله Virtual Directory قابل مشاهده است.

VirtualDirectory3

در بخش Virtual Dirs می‌توانید نسبت به اضافه نمودن و یا حذف آنها اقدام نمائید.

VirtualDirectory4