اضافه کردن Domain و Subdomain در SolidCP

1.8k

Add Domain به ما این امکان را می‌دهد که بیش از یک سایت را روی فضای هاست خود میزبانی کنیم.

برای اضافه کردن دامنه جدید ابتدا وارد SolidCP شوید و روی Domains کلیک کنید.

Domain01

در پنجره‌ای که باز می‌شود روی گزینه Add Domain کلیک کنید.

Domain02

برای اضافه کردن دامنه جدید گزینه Domain و برای اضافه کردن Subdomain روی گزینه Sub-domain کلیک کنید.

در این قسمت روی گزینه Domain کلیک کنید.

Domain03

در صفحه‌ بعد در قسمت مشخص شده نام دامنه را اضافه کنید.

در قسمت Provisioning Options سه گزینه داریم:

Create Web Site: با انتخاب این گزینه برای دامنه‌ای که اضافه می‌کنیم سایت جدید ایجاد می‌شود.

Assign to existing web site: با انتخاب این گزینه دامنه‌ای که اضافه کرده‌ایم را روی یکی از سایت‌های موجود پارک می‌کنیم.

Enable DNS: این گزینه هم تیک می‌زنیم و در نهایت بر روی Add Domain کلیک می‌کنیم.

Domain04

بعد از اضافه کردن دامنه جدید می‌توانید این دامنه را در انتهای صفحه Domain مشاهده کنید.

Domain05

برای حذف دامنه روی دامنه‌ای که اضافه کرده‌ایم کلیک کنید و در پنجره‌ای که باز می‌شود روی گزینه Delete کلیک کنید.

Domain06

اضافه کردن Subdomain:

برای اضافه کردن Subdomain وارد SolidCP بشوید و روی Domain کلیک کنید. در پنجره‌ای که باز می‌شود گزینه Sub-domain را انتخاب کنید.

Domain07

در صفحه‌ای که باز می‌شود نام Subdomain را وارد کنید. گزینه‌های Create web site و Enable DNS را انتخاب کنید و روی Add Domain کلیک کنید.

Domain08

بعد از ایجاد Subdomain می‌توانید آن را در صفحه Domian مشاهده کنید.

Domain09

در صورت نیاز برای حذف Subdomain روی آن کلیک می‌کنید و در صفحه‌ای که باز می‌شود روی گزینه Delete کیلک می‌کنید.

Domain10