فعال سازی IPv6 بر روی Apache HTTP Server

 

 

در این آموزش قصد داریم به نحوه فعال سازی IPv6  بپردازیم، با ما در زاگریو همراه باشید.

همانطور که می‌دانید IPv6  نسبت به IPv4 ویژگی‌های بارز بهتری دارد که مهترین آن سرعت بیشتر آن نسبت به IPv4 می‌باشد. به صورتی که می‌تواند سرعت لود یک وب اپلیکیشن را از 25ms تا 300ms کاهش دهد. یکی از جالب ترین گزارش‌ها از وب سایت SUCURI نشان می‌دهد که 16% از وب‌سایت‌های پرطرفدار جهان با رتبه کمتر 1000 از IPv6 پشتیبانی می‌کنند که این مقدار در وب سایت‌هایی با رتبه زیر 1 میلیون 7% می‌باشد.

 

چگونه IPv6 را بر روی لینوکس پیدا کنیم؟

قبل از فعال کردن IPv6 نیاز است که آدرس‌های IPv6 را پیدا نمایید، مثل همیشه راه های بیشماری برای پیدا کردن IPv6 در Linux/CentOS وجود دارد.

استفاده از ifconfig

برای پیدا کردن IPv6 می‌توانید از ifconfig به علاوه grep inet6 برای یافتن آدرس‌ها استفاده نمایید.

[root@chandan conf]# ifconfig |grep inet6
inet6 2400:6180:0:d0::1f33:d001 prefixlen 64 scopeid 0x0<global>
inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
[root@chandan conf]#

استفاده از IP Show

[root@chandan conf]# ip -6 addr show
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 state UNKNOWN qlen 1
inet6 ::1/128 scope host
valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 state UP qlen 1000
inet6 2400:6180:0:d0::1f33:d001/64 scope global
valid_lft forever preferred_lft forever
[root@chandan conf]#

خب هم اکنون می‌توانید آدرس IPv6 سرور خود را مشاهده نمایید.

فعال سازی IPv6 درApache HTTP Server

در این مطلب ما بنا را بر این می‌گذاریم که شما Apache را بر سرور خود نصب نموده اید.

قدم اول: وارد فولدر پیکربندی شوید>

قدم دوم: از فایل httpd.conf نسخه پشتیبان تهیه نمایید.

قدم سوم: Listen و پورت نامبر را مانند زیر اضافه نمایید.

Listen [2400:6180:0:d0::1f33:d001]:80

Apache را دوباره راه اندازی نمایید.

service httpd restart
[root@chandan conf]# netstat -anlp |grep 80
tcp 0 0 139.59.227.20:80 0.0.0.0:* LISTEN 23047/httpd
tcp6 0 0 2400:6180:0:d0::1f33:80 :::* LISTEN 23047/httpd
unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 14080 1091/master public/qmgr
[root@chandan conf]#

 

همانطور که می‌بینید IPv6 برای شما فعال گردیده است.