۱۸ دستور برای نظارت بر پهنای باند شبکه در سرورهای لینوکسی


نظارت بر شبکه‌های لینوکسی: این مقاله به برخی از ابزارهای خط فرمان لینوکس اشاره میکند که می‌توان برای مانیتورینگ مصرف شبکه از آن‌ها استفاده کرد. این ابزارها جریان ترافیک را از طریق رابط‌های شبکه نظارت می‌کنند و سرعت داده هایی که در حال انتقال هستند…