نحوه بک‌آپ‌گیری و ریستور کردن بانک اطلاعاتی از طریق SSh

2.7k

برای این‌که بتوانید از بانک اطلاعاتی خود بک‌آپ بگیرید و یا ریستور بک‌آپ را انجام دهید از طریق ssh به سرور خود لاگین نمائید.

برای بک‌آپ گرفتن از دیتابیس دستور زیر را وارد کرده و Enter کنید:

 

mysqldump -u root -p[root_password] [database_name] > dumpfilename.sql

برای ریستور کردن دیتابیس دستور زیر را وارد نمائید:

 

mysql -u root -p[root_password] [database_name] < dumpfilename.sql
در دستورات بالا در قسمت root_password باید پسورد دیتابیس موردنظر و در قسمت database_name نام دیتابیس و در قسمت dumpfilename.sql فایلی را که می‌خواهیم از آن بک‌آپ تهیه کنیم با ریستور کنیم را وارد می‌کنیم.