نحوه ساختن شناسه کاربری در NIC.ir

784

مطابق قوانین فیزیک نظری NIC.ir (مرکز ثبت دامنه های ملی) هر دامنه باید تحت عنوان صاحب امتیاز آن ثبت شود.

از این رو در مراحل ثبت این نوع دامنه از طریق میزبانی زاگریو از شما شناسه (Handle) صاحب امتیاز آن در این مرکز درخواست می‌شود.

به منظور ثبت این نوع دامنه ابتدا لازم است با مراجعه به لینک زیر ابتدا نسبت به ساخت شناسه کاربری اقدام و سپس آن شناسه که ساختار آن بصورت XXXXX-irnic است را وارد نمائید.

https://www.nic.ir/Create_New_Handle

این شناسه کاربری بسته به نوع آن (حقیقی، حقوقی، سازمانی، آموزشی و محدود) در زمان ثبت قابل انتخاب است.