چرا موفق به ثبت دامنه یا تمدید دامنه ir نمی‌شوم؟

825

شما باید این اجازه را به میزبانی زاگریو بدهید تا از طرف شما نسبت به ثبت دامنه و یا تمدید دامنه با نام شما اقدام نماید.

 از این رو لازم است به سامانه NIC.ir وارد شوید، سپس مراحل ذیل را ادامه دهید:

 ۱- از منوی شناسه روی مدیریت رابطه‌های مجاز کلیک کنید و همانند تصویر در قسمت‌های مربوطه گزینه خودم و تیک شناسه‌های آشنا و نمایندگان را انتخاب و دکمه اعمال را بزنید.

 

nic

۲- سپس از منوی شناسه بر روی مدیریت شناسه‌های آشنا کلیک کنید و در قسمت مربوطه مقادیر زیر را نمائید و دکمه اعمال را بزنید.

ms9324-irnic
ec171-irnic
to52-irnic
fa482-irnic

 با این کار شما به میزبانی زاگریو و شرکای تجاری آن که به واسطه آنها عملیات پرداخت و تمدید را انجام می‌دهد اجازه می‌دهید که شما را به عنوان صاحب امتیاز یک دامنه معرفی کند.