ترمینال ssh: رنگ‌های مختلف در ترمینال ssh به چه معنی هستند؟

رنگ‌های مختلف در ترمینال ssh به چه معنی هستند؟

3.2k

اول از همه باید بدانید که، SSH مخفف Secure shell یا پروتکلی برای اتصال به کنسول یا محیط ترمینال است، که رنگ‌های مختلفی در این ترمینال وجود دارد و معانی متفاوتی دارند، در زاگریو به بررسی معانی این رنگ‌ها خواهیم پرداخت.

بررسی رنگ‌های مختلف در ترمینال ssh | تغییر رنگ ترمینال لینوکس

آیا تا به حال به این موضوع دقت کرده‌اید هنگامی که یک دستور را در ترمینال ssh وارد می‌کنید، در خروجی رنگ‌های مختلفی نمایش داده می‌شود. هر کدام از این رنگ‌ها معنی خاص خود را دارند. به عنوان مثال هنگامی که دستور ls را وارد می‌کنید در خروجی یکی از پوشه‌ها به رنگ سبز و یا در پوشه دیگری به رنگ آبی و یا سبز روشن است.

خرید هاست

این رنگ‌ها چه معنی دارند و آیا کتابچه راهنمایی درباره آنها وجود دارد؟

هر کدام از این رنگ‌ها معنی خاصی دارند که در ادامه برای شما توضیح می‌دهیم.

آبی: فهرست راهنما
سبز: فایل‌های اجرایی یا داده‌های به رسمیت شناخته شده
آبی آسمانی: لینک‌های فایل
زرد با پس زمینه سیاه و سفید: دستگاه‌ها
صورتی: فایل‌های تصویری گرافیک

قرمز: فایل بایگانی

شما می‌توانید این رنگ‌ها را با وارد کردن دستوراتی روشن یا خاموش کنید.
برای خاموش کردن رنگ‌ها باید در ادامه خط‌های زیر .bashrc وارد کنید.

# enable color support of ls and also add handy aliases
# if [ -x /usr/bin/dircolors ]; then
# test -r ~/.dircolors && eval "$(dircolors -b ~/.dircolors)" || eval "$(dircolors -b)"
# alias ls='ls --color=auto'
# #alias dir='dir --color=auto'
# #alias vdir='vdir --color=auto'
#
# alias grep='grep --color=auto'
# alias fgrep='fgrep --color=auto'
# alias egrep='egrep --color=auto'
# fi
همچنین اگر شما می‌خواهید بدانید که رنگ‌ها چه معنی دارند، کد زیر را در ترمینال ssh وارد کنید.
eval $(echo "no:global default;fi:normal file;di:directory;ln:symbolic link;pi:named pipe;so:socket;do:door;bd:block device;cd:character device;or:orphan symlink;mi:missing file;su:set uid;sg:set gid;tw:sticky other writable;ow:other writable;st:sticky;ex:executable;"|sed -e 's/:/="/g; s/\;/"\n/g')
{
IFS=:
for i in $LS_COLORS
do
echo -e "\e[${i#*=}m$( x=${i%=*}; [ "${!x}" ] && echo "${!x}" || echo "$x" )\e[m"
done
}
ترمینال ssh

شما می‌توانید با استفاده از دستور LS و مشاهده متغییر $LS_COLORS رنگ‌هایی که در حال استفاده هستند را مشاهده کنید.

فیروزه: فایل‌های صوتی (فایل‌های شماره ۱)
قرمز روشن: آرشیو و فایل‌های فشرده (فایل‌های شماره ۲)

بنفش: تصاویر و ویدئو (فایل‌های شماره ۳)

علاوه بر این فایل‌ها بر اساس حالت‌های آن‌ها رنگ‌بندی می‌شوند.

colorcommand2
1٫ aac, au, flac, mid, midi, mka, mp3, mpc, ogg, ra, wav, axa, oga, spx, xspf.
2٫ tar, tgz, arj, taz, lzh, lzma, tlz, txz, zip, z, Z, dz, gz, lz, xz, bz2, bz, tbz, tbz2, tz, deb, rpm, jar, rar, ace, zoo, cpio, 7z, rz.

3٫ jpg, jpeg, gif, bmp, pbm, pgm, ppm, tga, xbm, xpm, tif, tiff, png, svg, svgz, mng, pcx, mov, mpg, mpeg, m2v, mkv, ogm, mp4, m4v, mp4v, vob, qt, nuv, wmv, asf, rm, rmvb, flc, avi, fli, flv, gl, dl, xcf, xwd, yuv, cgm, emf, axv, anx, ogv, ogx.

همه این اطلاعات در خروجی دستور dircolors –print-database وجود دارد اما فرمت آن تقریبا ناخواناست.
زاگریو

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *