آدرس cPanel زاگریو چیست؟

478

اطلاعات دسترسی به کنترل پنل مدیریت به شرح ذیل است:

آدرس پنل کاربری:

https://irserver.zagrio.com/cpanel

آدرس پنل کاربری نمایندگان فروش:

https://irserver.zagrio.com/whm

همچنین شما می‌توانید از طریق نام دامنه خود به شرح ذیل نیز متصل شوید:

http://yourdomain.com/cpanel