روشن و خاموش کردن سریع فایروال ویندوز با استفاده از دستورات

3.5k

این مقاله توضیح می‌دهد که چگونه به سرعت می‌توانید فایروال ویندوز را خاموش و یا روشن کنید. این دستورات را برای ویندوز ویستا، ویندوز ۷ و ویندوز سرور ۲۰۰۸ قابل استفاده است.

فایروال بر روی کامپیوترهایی که ویندوز ویستا، ویندوز ۷ و ویندوز سرور ۲۰۰۸ دارند به صورت پیش‌فرض فعال است. ممکن است شما به دلایل مختلف نیاز داشته باشید که فایروال را خاموش کنید. با استفاده از این دستورات می‌توانید فایروال را خیلی سریع روشن و یا خاموش کنید.

برای خاموش کردن فایروال از دستور زیر استفاده کنید:
NetSh Advfirewall set allprofiles state off
برای روشن کردن فایروال از دستور زیر استفاده کنید:
NetSh Advfirewall set allrprofiles state on
برای بررسی وضعیت فایروال از دستور زیر استفاده کنید:

Netsh Advfirewall show allprofiles