تنظیم سرویس‌های ایمیل سی‌پنل روی گوشی‌های اندرویدی

1.1k

به منظور تنظیم سرویس‌های ایمیل سی‌پنل میزبانی زاگریو روی گوشی‌های اندرویدی مطابق تصاویر زیر مراحل را دنبال کنید.

Android-Email-Configuration-01

Android-Email-Configuration-02

 

Android-Email-Configuration-03