نصب ماژول‌های Perl در cPanel

 

 

ماژول‌های Perl مجموعه ای از کتابخانه‌هایی است که به سورس کد شما کمک می‌نماید سورس کد شما به درستی فعالیت نماید. آدرس این ماژول‌ها در این بخش:

/home/username/perl

قرار دارد. برای اینکه اپلیکیشن Perl شما بداند که اسکریپت در کجا قرار دارد باید در اول اسکریپت خود این آدرس را وارد نمایید.

#!/usr/bin/perl
use cPanelUserConfig;

یا

#!/usr/bin/perlml

تعدادی از ماژول‌های پرل که به صورت پیش‌فرض بر cPanel نصب شده اند به صورت زیر می‌باشد اگر شما نیاز دارید که ماژول‌های دیگری نصب نمایید طبق آموزش زیر با ما همراه باشید.

System Perl Modules
CPAN
CPAN::Meta::Requirements
CPAN::Meta::YAML
Crypt::PasswdMD5
DBD::mysql
DBI
Digest::MD5
Digest::SHA1
Expect
ExtUtils::MakeMaker
GnuPG
IO::Tty
LWP
LWP::Protocol::https
Mozilla::CA
Net::HTTP
Regexp::Assemble
Test::Pod
Test::Simple
Try::Tiny
URI
local::lib
version

برای نصب ماژول Perl باید قدم‌های زیر را به ترتیب انجام دهید.

قدم اول: با گذرواژه و نام کاربری خود وارد اکانت cPanel خود شوید.

قدم دوم: به بخش SOFTWARE بروید و گزینه Perl Modules را پیدا نمایید.

قدم سوم: اگر نام ماژول مورد نظر خود را می‌دانید فقط کافی است که نام آن را در بخش Install a Perl Module تایپ نمایید و Install Now را بفشارید.

قدم چهارم: اما اگر نام ماژول مورد نظر خود را نمی‌دانید در بخش Show Available Modules به دنبال آن بگردید و ماژول‌های مورد نیاز خود را از میان آن‌ها انتخاب نمایید.

 

از بخش Installed Perl Module می‌توانید ماژول‌های خود را حذف یا آپدیت نمایید.

برای مشاهده ماژول‌ها می‌توانید از طریق SSH نیز این کار را مانند زیر انجام دهید:

root@web [~]# perl -v

This is perl 5, version 16, subversion 3 (v5.16.3) built for x86_64-linux-thread-multi
(with 34 registered patches, see perl -V for more detail)

Copyright 1987-2012, Larry Wall

Perl may be copied only under the terms of either the Artistic License or the
GNU General Public License, which may be found in the Perl 5 source kit.

Complete documentation for Perl, including FAQ lists, should be found on
this system using "man perl" or "perldoc perl". If you have access to the
Internet, point your browser at http://www.perl.org/, the Perl Home Page.
root@web [~]# instmodsh
Available commands are:
  l      - List all installed modules
  m  - Select a module
  q      - Quit the program
cmd? l
Installed modules are:
  CPAN
  CPAN::Meta::Requirements
  CPAN::Meta::YAML
  Crypt::PasswdMD5
  DBD::mysql
  DBI
  Digest::MD5
  Digest::SHA1
  Expect
  ExtUtils::MakeMaker
  GnuPG
  IO::Tty
  LWP
  LWP::Protocol::https
  Mozilla::CA
  Net::HTTP
  Perl
  Regexp::Assemble
  Test::Pod
  Test::Simple
  Try::Tiny
  URI
  local::lib
  version
cmd? q
root@web [~]#