ساخت بانک اطلاعاتی در SolidCP

1.2k

برای ساخت Database وارد SolidCP می‌شویم و روی گزینه SQL Server 2014 کلیک می‌کنیم.

SQL-Server01

در این صفحه روی گزینه  Create Database کلیک می‌کنیم.
SQL-Server02
در صفحه باز شده یک نام برای Database خود انتخاب می‌کنیم و روی دکمه Save کلیک می‌کنیم.
SQL-Server03
در صفحه بعد Database  که ساخته‌ایم را مشاهده می‌کنیم.
SQL-Server05
اکنون باید برای Database خود یک User بسازیم تا بتواند به این Database دسترسی داشته باشد. در صفحه ابتدایی SQL Server روی گزینه Create User کلیک می‌کنیم.
SQL-Server11
در صفحه باز شده اطلاعات خواسته شده را وارد می‌کنیم.

User: نام کاربر را وارد می‌کنیم.

Password: رمز عبور را وارد می‌کنیم.

Default database: در این قسمت Database که ساخته‌ایم را انتخاب می‌کنیم.

Databases: در این قسمت هم Database که ساخته‌ایم را تیک می‌زنیم و روی گزینه Save کلیک می‌کنیم.

SQL-Server06

نحوه Backup گرفتن از Database:

برای Backup گرفتن از Database روی نام دیتابیس کلیک می‌کنیم. از قسمت Maintenance Tools گزینه Backup را انتخاب می‌کنیم.
SQL-Server08
در پنجره باز شده اطلاعات خواسته شده را وارد می‌کنیم و روی گزینه Backup کلیک می‌کنیم.
SQL-Server09

نحوه Restore کردن Database:

برای Restore کردن Backup گرفته شده از قسمت Maintenance Tools روی Restore کلیک می‌کنیم.

SQL-Server10