Redirect کردن آدرس در سی‌پنل

445

درصورتیکه قصد دارید دامنه یا یکی از پوشه‌های روی هاست خود را به آدرس دیگری منتقل کنید از دستور Redirect در cPanel استفاده می‌کنیم.

برای دسترسی به این گزینه وارد cPanel می‌شویم و در قسمت Domain روی گزینه Redirects کلیک می‌کنیم.

Redirect1

در قسمت Type دو نوع Redirect داریم.

 Permanent 301: در این نوع انتقال صفحه به صورت ثابت است، به طوریکه تمام امتیازات بازدیدهای ورودی به نفع وب‌سایت هدف محاسبه خواهد شد.

 Temporary 302: در این نوع انتقال صفحه به صورت موقت است، و تمام امتیازات و بازدیدهای ورودی به نفع وب‌سایت اصلی که در آن عملیات تنظیم Redirect صورت می‌گیرد، خواهد بود.

 http:// www: در این قسمت نام دامنه یا زیر دامنه مورد نظر خود را انتخاب کنید.

 Redirect to: در این فیلد آدرس صفحه یا وب‌سایتی که قصد انتقال به آن را دارید با //:http وارد کنید.

در قسمت www. redirectin گزینه Redirect With or without www را انتخاب کنید.

در آخر بر روی دکمه Add کلیک می‌کنیم.

Redirect2

با کلیک بر روی گزینه Add درصورتیکه تمامی مراحل بالا را به درستی انجام داده باشیم پیغام زیر را مشاهده می‌کنیم.

Redirect3

روی کلید Go Back کلیک کنید و به صفحه قبل بازگردید. در این صفحه در قسمت Current Redirects ری‌دایرکت جدید را ببینیم و در صورت نیاز آنرا Delete  کنیم.

Redirect4