Redirect کردن آدرس در سی‌پنل

درصورتیکه قصد دارید دامنه یا یکی از پوشه‌های روی هاست خود را به آدرس دیگری منتقل کنید از دستور Redirect در cPanel استفاده می‌کنیم. برای دسترسی به این گزینه وارد cPanel می‌شویم و در قسمت Domain روی گزینه Redirects کلیک می‌کنیم. در قسمت Type دو نوع Redirect داریم.  Permanent 301: در این نوع انتقال […]