مشاهده لیست آدرس‌های IP متصل به سرور


با استفاده از دستور زیر در UNIX می‌توانید کلیه آدرس‌های متصل به پورت ۸۰ سرور خود را مشاهده کنید: netstat -tn 2>/dev/null | grep :80 | awk '{print $5}' | cut -d: -f1 | sort | uniq -c | sort -nr | head نمونه خروجی: تمامی آدرس‌های IP متصل، به ترتیب…

داشتن IP اختصاصی چه فایده‌ای دارد؟


IP اختصاصی به شما امکان می‌دهد که با وارد کردن آدرس IP در مرورگر، سایت خود را مشاهده نمایید. کاربرد بیشتر آن برای سایت‌هایی است که نیاز به نصب SSL دارند. همچنین IP اختصاصی جهت بهینه‌سازی رتبه سایت در موتورهای جستجو و افرادی که به صورت نمایندگی…