GreyListing در cPanel چیست؟


در مطلب کوتاه زیر به GreyListing در cPanel می‌پردازیم، با زاگریو در مطلب زیر همراه باشید. در آخرین به روزرسانی cPanel امکان جدید با عنوان GreyListing اضافه شده که به صورت پیشفرض برای تمامی دامنه‌ها فعال است. این امکان به منظور جلوگیری از دریافت…