پارک کردن دامنه در cPanel

950

با استفاده از امکان Aliases می‌توانیم علاوه بر دامنه اصلی، دامنه‌های دیگری نیز در فضای هاست خود داشته باشیم. با انجام این کار ما یک سایت با چندین دامنه داریم. به این کار پارک کردن دامنه می‌گوییم.

برای پارک دامنه ابتدا وارد cPanel می‌شویم و از قسمت Domains بر روی گزینه Aliases کلیک می‌کنیم.

Aliases1

در مرحله بعد وارد صفحه Aliases می‌شویم. برای ساخت یک پارک دامین در قسمت Create a New Alias، در فیلد Domain مانند تصویر باید نام دامنه مورد نظرمان را وارد کنیم و بر روی گزینه Add Domain کلیک می‌کنیم.

Aliases2

در صورتی که مراحل بالا به درستی انجام شود با کلیک بر روی گزینه Add Domain پیغام زیر را مشاهده می کنیم.

Aliases3

در صفحه بالا اگر بر روی گزینه Go Back کلیک کنیم وارد صفحه ابتدایی Aliases می‌شویم که در انتهای صفحه می‌توانیم دامنه پارک شده را در قسمت Remove Aliases را حذف کنیم یا در صورت نیاز تنظیمات مربوط به آن را تغییر دهیم.

Aliases4