مشاهده فضای مصرفی با استفاده از Disk Usage در سی‌پنل


با استفاده از گزینه Disk Usage در cPanel می‌توانیم اطلاعات و همچنین وب‌سایت خود را مدیریت کنیم. در این قسمت ما می‌توانیم میزان فضای استفاده شده مربوط به هر یک از فایل‌ها موجود در اکانت خود را مشاهده کنیم. برای دسترسی به این گزینه ابتدا وارد…