مشاهده فضای مصرفی با استفاده از Disk Usage در cPanel


در این مقاله کوتاه قصد داریم به مشاهده فضای مصرفی با استفاده از Disk Usage در cPanel به صورت تصویری بپردازیم با ما در ادامه همراه باشید. با استفاده از گزینه Disk Usage در cPanel می‌توانیم اطلاعات و همچنین وب‌سایت خود را مدیریت کنیم. در این قسمت ما…